SSUK Yürütme Kurulu

 

Dönem Başkanı
Prof. Dr. Sinan Adıyaman
Türk Tabipleri Birliği

 

Yürütme Kurulu
Doç. Dr. Osman Elbek
Sağlık Enstitüsü Derneği (SED)

 

Yürütme Kurulu
Dr. Çağla Uyanusta Küçük
Türk Toraks Derneği

 

Yürütme Kurulu
Prof. Dr. Dilek Aslan
Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER)

www.ssuk.org.tr

Genelgeler

Tebliğler

Kararlar - TAPDK Kurul Kararları

Kararlar - Reklam Kurulu Kararları

Belgeler - DSÖ/Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi

Belgeler - Ulusal Tütün Kontrol Programı ve Eylem Planı

Belgeler - 31 Mayıs Dünya Sigarasız Günü

Belgeler - Küresel Yetişkin/Gençlik Tütün Araştırmaları

Belgeler - İl Tütün Kontrol Kurulları

Belgeler - Raporlar/Bilgi Notları