Yürütme Kurulu

  • Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK)
  • Tütün Eksperleri Derneği
  • Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ)
  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İSGÜM
  • Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER)
  • Türk Akciğer Kanseri Derneği (TAKD)
  • Türk Tabipleri Birliği (TTB)
  • Türk Toraks Derneği (TTD)
  • Türkiye Halk Sağlığı Kurumu (T-HASAK)