Ayak tırnağından akciğer kanseri riski

Ayak tırnağından akciğer kanseri riskiTimetürk, 09.03.2011,

http://www.timeturk.com/tr/makale/a-r-kucukusta/ayak-tirnagindan-akciger-kanseri-riski.html
Timeturk, 09.03.2011, Ahmet Rasim KÜÇÜKUSTA, ahmetrasimk@mynet.com
 
Ayak tırnağınızdan alınan küçücük bir parçada yapılan bir tetkikin akciğer kanseri riskinizi gösterebileceği hiç aklınıza gelir miydi?
San Diego Üniversitesi tarafından bir araştırmaya göre ayak tırnağından yapılan nikotin ölçümleri ile bir kişide akciğer kanseri gelişip gelişmeyeceği tahmin edilebilecek.
Araştırmada 1987’ de ayak tırnaklarından kesilen parçalarda nikotin miktarları ölçülen ve her iki senede bir değerlendirilen 40 ve 75 yaş arası erkeklerin 210’ unda 1988-2000 seneleri arasında akciğer kanseri geliştiği ortaya çıktı.
Akciğer kanserli hastaların ayak tırnaklarında 12 sene önceki nikotin miktarı ortalama olarak miligramda 0.95 nanogram iken, akciğer kanseri olmayan ve kontrol grubu olarak alınan 630 kişide bu miktarın 0.25 nanogram olduğu belirlendi.
Buna göre yapılan risk analizinde ayak tırnaklarında nikotin miktarları yüksek olanlarda akciğer kanseri gelişme riskinin nikotin miktarları düşük olanlara göre 3.5 misli fazla olduğu anlaşıldı.
Nikotin miktarları en yüksek olanların yüzde 20’ siyle en düşük olanların yüzde 20’ sininde ise riskin ilk grupta olanlarda 10 misli fazla olduğu görüldü.
Bu sonuçlara göre tırnaktaki nikotin miktarı arttıkça akciğer kanseri riski de artıyor.
Nikotin tükürük veya idrarda değil ayak tırnağında ölçüldü çünkü ayak tırnağı çok yavaş büyüdüğü için bu dokudaki nikotin miktarları daha stabildir.
Nikotinin kendisi elbette karsinojen yani kanser yapıcı bir madde değildir ama dokularda veya salgılardaki nikotin miktarlarının yüksek olması o kişinin daha fazla karsinojene maruz kaldığı manasına gelir.
 
Bu araştırmanın önemli sonuçları var:
BİR: Ayak tırnağındaki nikotin miktarı içilen sigara miktarından bağımsız olarak akciğer kanseri riskini daha doğru gösterebilir.
İKİ: Sigara içen birinde ayak tırnaklarındaki nikotin miktarı arttıkça akciğer kanseri riski de artar.
ÜÇ: Sigara içmedikleri halde pasif olarak sigara dumanına maruz kalanlar için de risk tayini yapılabilir. Nitekim bu araştırmada da tırnaklarındaki nikotin miktarı çok yüksek bulunanların yüzde 10’ dan fazlası hiç sigara içmeyen kişilerdi.
DÖRT: Sadece içilen sigara miktarına göre risk tayini yapmak aldatıcı olabilir. 
 
Sigara akciğer kanseri için en büyük risk faktörü
Sigaranın akciğer kanseri için en önemli risk faktörü olduğunu artık bilmeyen yok. Akciğer kanseri teşhisi konan hastaların yüzde 90’ ı uzun seneler sigara içen kişilerdir.
Biz hekimler muayene ettiğimiz her hastanın sigara içip içmediğini, içiyorsa sigaraya hangi yaşta başladığını, kaç senedir ve ne miktarda içtiğini, sigara dışında diğer tütün mamullerini kullanıp kullanmadığını mutlaka sorar ve kaydederiz.
İçilen sigara miktarı ve içme süresi arttıkça akciğer kanseri riski de artar. Sigaraya erken başlama ve dumanın derin olarak içe çekilmesi de riski artıran önemli faktörler olmakla beraber bunlar genellikle sorulmaz veya sorulsa bile doğru cevap almak çok kolay değildir. 
Bu araştırma önemli bir hatamızı ortaya koyuyor. O da sadece hastanın verdiği bilgilere güvenerek o kişinin kanser riskini belirlemek yanıltıcı olabilir.
Çünkü: Hastalar sigara içtikleri süre ve miktarları yanlış bildirebilirler. Sigara dışındaki puro, pipo, nargile gibi diğer tütün mamulleri içilmesi sorulmayabilir veya hasta tarafından söylenmeyebilir. Hastaların vereceği bilgilerden pasif olarak dumana maruz kalmanın yaratacağı riski hesaplamak mümkün değildir.
Akciğer kanseri hayatları boyunca hiç sigara içmemiş kişilerde de görülebilir. Bunlar dikkatle sorgulandıklarında bazılarının babalarının bazılarının eşlerinin sıkı tiryaki oldukları ve dolayısıyla da pasif olarak sigara dumanına maruz kalmış oldukları anlaşılır ama bu riski doğru olarak değerlendirmek güçtür.
 
Gelelim neticeye
Bu araştırma sayesinde sigara içen ve içmeyen kişilerde akciğer kanseri riski daha doğru olarak belirlenebilecektir.
Tırnaklarında nikotin yüksek çıkanlar kanser riski korkusuyla sigarayı bırakmak için daha iyi motive olacakları gibi hiç içmeyenler de (özellikle de tırnak nikotin miktarları yüksek olanlar) duman altı olmamaya daha fazla özen göstereceklerdir.
Tırnaktaki nikotin miktarı sadece akciğer değil başka organ kanserleri riskini ve sigara içilmesi ile ilgili kalp krizi, inme, KOAH gibi hastalıkların risk değerlendirilmelerinde de çok faydalı olabilir.
 
KAYNAK
http://aje.oxfordjournals.org/content/early/2011/03/01/aje.kwq446.abstract