Lütfen, sigara yasağı ile oynanmasın!

Lütfen, sigara yasağı ile oynanmasın!Habertürk, 08.07.2010,

http://www.haberturk.com/yazarlar/530674-lutfen-sigara-yasagi-ile-oynanmasin
HT, 08.07.2010, Suat ÇAĞLAYAN

Kapalı alanlarda sigara içilmesini yasaklayan yasa, bugüne kadar çıkarılan yasaların en iyilerinden...
Çünkü sigara içmekte olan kişi sadece kendi sağlığıyla değil, o sigaranın dumanını soluyan herkesin sağlığıyla oynamış olur...
Durum böyle olmasına rağmen, bu yasaya karşı çıkarak kahvehanelerde sigara içilmesinin önünü açmaya çalışmak kabul edilebilir bir şey değil... Ne yazık ki Danıştay 10. Dairesi bizim gibi düşünmüyormuş...

İzmir Kahveciler Odası, bu yasanın uygulanmasına ilişkin Başbakanlık genelgesinin iptali için Danıştay'a başvurmuş... Danıştay 10. Dairesi de, yasak ve sınırlandırmalar ticari işletmelerin varlıklarını sürdürebilmelerini ölçüsüz bir şekilde zorlaştıramaz yorumu ile Anayasa Mahkemesi'ne gitmiş...
Türkiye'de bugüne dek birçok çağdaş yasa uygulama şansı bulamadan yozlaşmış, yozlaştırılmıştır...
Oysa 'sigara içilmesini sınırlayan yasa' hem yürütme tarafından titizlikle uygulanmış ve hem de halkımızın çok büyük kesimi tarafından büyük kabul görmüştür... Ancak gelin görün ki Danıştay, olayı sadece kahvehane sahibinin çıkarı açısından değerlendirmiş ve Anayasa Mahkemesi'ne yasanın iptali için başvuruda bulunmuştur...

Kahvehaneler bir 'keyifhane'den çok insanların bir araya gelip sohbet ettikleri mekanlardır...
Oraya sadece sigara içenler gitmez... Sigara içmeyenler de, ya sohbet için veya basit oyunlar (tavla, pişti, iskambil vs) oynayarak zaman geçirmek için giderler...
Yani hem 'kahvehane' kültürüne sahip Anadolu insanı için ve hem de 'kafe' kültürü içindeki kentliler için buralar sosyal alanlardır...
Kapalı yerde içilen sigaranın dumanı asla çıkmaz ve o atmosferde bulunan sigara içmeyen biri de en az içen kadar duman solur...
Danıştay, olayı sadece kahvehane sahipleri açısından değerlendirmiş, bu mekanların, herkesin kullanabileceği sosyal alanlar olduğunu göz ardı etmiştir... Sosyal alanlar herkesin yararlandığı kamusal alanlardır ve kamu sağlığı, kahvehane sahibinin çıkarından daha önceliklidir...

Sigara içmekte olan çok sayıda insan, çıkarılan bu çağdaş yasa sonrasında -çevrelerinden de gördükleri destekle- ya sigarayı azaltmış veya bırakmıştır. Üstelik, uygulamanın ilk günlerinde azalma gösteren kahvehane/kafe müşterileri de yeniden artmıştır... Sigara sınırlamasından mutlu olanların başında, sigara içmeyen ama kahvehaneye giden erkeklerin eşleri gelmektedir...
Akşam kahvehane dönüşü kocalarının üzerine sinen 'sigara kokusu'ndan rahatsız olmayan ev hanımı var mıdır? Dileriz Anayasa Mahkemesi, insan sağlığının önceliğini göz önünde tutarak Danıştay'ın başvurusunu haklı bulmaz...