Sigara ve kadın

Sigara ve kadınEvrensel, 09.06.2010,

http://www.evrensel.net/haber.php?haber_id=70600
Evrensel, 09.06.2010, Dr. Zeki GÜL

Toplumsal cinsiyet eşitliği, kadının statüsü, özgürleşme, zayıflık! Bugün bu kavramlara sağlık boyutuyla değineceğiz .
Ama sanırım “zayıflık” kadın bağlamında sizlere itici gelmiştir. Kim zayıf, neden zayıf vb. tepkiler yedeğinizde okumaya başladıysanız birazdan anlaşabiliriz.
Kadınlara dair rakamlara göz atsak ve desek ki onlara dair hangi istatistiksel değerlerde artış var, sanırım sigara aklınıza gelmezdi.
Evet, daha mı kolay iş buluyor kadınlar artık ya da okullu olmaları mı kolaylaştı şimdilerde? Aslında bunun cevabını hepimiz biliyoruz. Erkekler sigarayı bırakmayı tartışırken kadınlar arasında sigara kullanım oranı maalesef giderek artıyor.
Bu bir sonuç mu yoksa bir el gizliden gizliye devreye mi giriyor? Sigara ve Sağlık Komitesi’ne göre işin içinde sigara endüstrisi var. Özellikle genç kadınların hedefte olduğuna vurgu yapılıyor.
Uzmanların tespitine göre sigara tekelleri geçmişte hiç karşılaşılmayan temaları kullanıyormuş açık veya örtülü kampanyalarında.
Kadının statüsü, toplumsal cinsiyet eşitliği ve özgürleşme erkek dünyası ile sigara kullanımında eşitlenmeye çalışılıyor kadın algısında yeni süreçte. Yanına bir de güzellik ve zayıf kalabilmek eklenince gelsin yeni sigara tiryakileri. Sektör özellikle de gelişmekte olan ülkelerin yeni kadın işçilerini hedef almış durumda. Taktikleri kendi parasını kazanan “özgür” ve “bağımsız” kadın imajı yaratabilmek. Yine onlar üzerinde adeta kilo verdirici bir ajan olduğuna dair davranış geliştirmeyi hedefliyor. Kanımca onlara verilebilecek en güzel cevap sigara içmemek veya terk etmek.
Emek ve demokrasi mücadelesinin değerlerini kar hırsı ile şeyleştiren bu sisteme söyleyecek sözü olan herkesin sigara bağlamında yapması gerekenler olduğunu düşünüyorum.
Sigara bırakamamayı ise bir iradesizlik olarak algılamamak gerekiyor. Bağımlılık gibi farklı etmenler danışmanlık alınarak kimi zaman zahmetli de olsa aşılabilir.
Ama sigara kişisel bir tercih değilse tek başına bir elde sigara olsa da karşı mücadeleyi yükseltmede herkesin çaba harcaması gerekiyor.
Tüm bunların ışığında ülkemizdeki sigara önleme komitesi bu ay önceliği kadınlara ayırmış.
31 Mayıs Sigarasız Bir dünya Günü kapsamında öne çıkardıkları başlıklar ise şunlar:
“Sigara endüstrisinin Hedefinde Kadınlar Var..”
“Sigara ÇİRKİNDİR, ÇİRKİNLEŞTİRİR..”
“Sigarasız Bir yaşam Kadınların İnsan Hakkıdır..”

...


SİGARANIN DUMANINDAN SIZAN RAKAMLAR

Dünyada her yıl beş milyon kişi yaşamını sigaraya bağlı hastalıklar nedeni ile yitirmekte. Aslında sormak gerekir en ölümcül sektör hangisidir diye; sigara mı yoksa silah mı?
Ve sormak gerekir devletlerin ve büyük uluslararası sermaye gruplarının tekelindeki sigaraya bağlı ölümlere neden cinayet denmez?
“Devlet hiç adam öldürür mü?” diyenlere silah kullanmadığı dönemlerde tüm ülkelerde sigara ile öldürmüşlerdir demek çok mu abes olur?
Evet, ateşli silah kullanımında, savaşta, ülkeleri yönetmekte olduğu gibi sigara tiryakiliğinde de erkekler açık ara önde. Ama aynen silahla ölümlerde olduğu gibi kadınlar daha bir kurban.
“Dünyada 1,5 milyara ulaşan sigara içicisinin yaklaşık 200 milyonu kadın.” Oysa Sigaraya bağlı yıllık beş milyon ölümün nerede ise üçte biri, yani 1,5 milyonu kadın.
Diyebiliriz ki erkekler sadece silahla değil içtikleri sigara ile de kadınları öldürmekte. Yani pasif içicilikte kadınlar çocuklarla birlikte bir kez daha dünyanın mağdurları. Örneğin sigara içiminin bir erkek davranışı olarak kabul gördüğü Çin’de kadınların sadece %3’ü sigara içmesine karşın sigara dumanına bağlı pasif etkilenme oranını üreme çağında nerede ise her iki kadından ikisi olarak karşımıza çıkıyor. Yani sanılanın aksine kadınlarda erkeklere göre daha can sıkıcı pasif içicilik.
Üstelik önlem alınmazsa yirmi yıl sonra bu rakamların daha da kabaracağı ve sekiz milyon olası ölümden 2,5 milyonunun kadın olacağı tahmin edilmekte.
31 Mayıs sigarasız Bir Dünya Günü kapsamında yapılan açıklamada ülkemize dair de çarpıcı veriler mevcut. İsterseniz literatüre birlikte göz atalım:
-ülkemizde 18 yaş üzerindeki her altı kadından birisi sigara içiyor.
-15 ile 49 yaş arası evli her on gebeden birisi sigara içiyor.
-Kadınlar arasında gelir düzeyi arttıkça ve yine öğrenim durumu yükseldikçe sigara kullanma oranı artıyor.
-Evli kadınlar arasında doğuya göre ülkenin batısında, kırsal alana göre kentsel alanda sigaraya başlama oranı yükselmekte
-Kadınlar arasında da sigaraya başlama yaşı düşmeye devam ediyor