Sigara Ve Kadın

Sigara Ve KadınBursa Hayat, 02.06.2010,

http://www.bursahayat.com.tr/?main=yazi&yazar_id=13&yazi_id=4745
Bursa Hayat Gazetesi, 02.06.2010, Serhat YAMALI

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’nün “Kadın ve Sağlık” raporuna göre; dünyada sigara içen 1 milyar kişinin yüzde 20’sini kadınlar oluşturuyor ve sigara, kadın ölümlerinin yüzde 6’sından sorumlu tutuluyor. Akciğer kanseri ölümlerinin çok büyük bir kısmının sigaradan kaynakladığı, dünyada eğer acil önlem alınmazsa 20 yaş ve üzeri kadınlarda 2004 yılında 1,5 milyon olan ölüm sayısının, 2030 yılında 2,5 milyona çıkacağı raporlarla gösteriliyor. Bu ölümlerin yüzde 75’ine yakın kısmının orta-düşük gelir seviyesindeki ülkelerde olacağını tahmin ediliyor.

Neden sigara konusunda özellikle “kadın”ı ele aldık? Çünkü DSÖ’nün Dünya Sigarasız Günü için Bu yıl belirlenen teması, sigara endüstrisinin en öndeki hedef grupları arasında yer alan kızlar ve kadınlar.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Küresel Yetişkin Tütün Araştırması 2008 sonuçlarına göre; ülkemiz genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki bireylerin yüzde 31,3’ü her gün veya ara sıra tütün ürünleri kullanıyor. Bu oran erkeklerde yüzde 47,9 iken kadınlarda yüzde 15,2.

Gençliğin Sigara İle İmtihanı

DSÖ ve ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) işbirliğinde, 2009 yılında Türkiye’nin 27 farklı ilinde ilköğretim ikinci kademe ve ortaöğretim okullarında okuyan 5.045 öğrenci üzerinde gerçekleştirilen Küresel Gençlik Tütün Araştırması, ülkemizde 13-18 yaş grubu gençlerin yüzde 8,4’ünün sigara kullandığını ortaya koymuş.

Gençlerimizin ve kadınlarımızın giderek daha fazla tütün ürünleri kullanması, ülkemizin sağlıksız bir erişkin nüfusa sahip olmasına ve hastalık yükünün artmasına neden olacak.

Sigara ile yapmakta olduğumuz savaşta daha kat etmemiz gereken çok yol var.