Sigarasız Dünya Günü

Sigarasız Dünya GünüBursa Hayat, 31.05.2010,

http://www.bursahayat.com.tr/?main=yazi&yazar_id=12&yazi_id=4731
Bursa Hayat, 31.05.2010, Mehmet KARADAĞ, bashekimkaradag@gmail.com

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 1987’den bu yana her yıl farklı temalarla “31 Mayıs Sigarasız Dünya Günü” etkinlikleri gerçekleştirerek, tütün salgınının farklı bir boyutuna dikkat çekmektedir. 2010 yılı “Sigarasız Dünya Günü” etkinliklerinin amacı ise “tütün endüstrisinin kadınlarda sigara içiciliğini arttırmaya yönelik pazarlama taktiklerine vurgu yaparak kadınlarımızı sigara konusunda uyarmaktır”.
Tütün salgını, ulusal kaynakların; eğitime, sağlığa, sosyal güvenliğe değil de ölüme sebep olan sigaraya (yani tütün tekellerine) harcanmasına yol açmakta ve ülkeleri yoksullaştırmaktadır.
Tütün kullanımı, tüm dünyada en sık ikinci ölüm sebebidir ve günümüzde her 10 yetişkinden birinin ölümünden sorumludur. Gene tütün kullanımı, 20.yüzyılda 100 milyon insanı öldürmüştür ve 21.yüzyılda 1 milyar kişiyi öldürme riskine sahiptir.
Birçok dünya ülkesinde olduğu gibi ülkemizde de etkinlik günü olarak kabul edilen “31 Mayıs Sigarasız Dünya Günü”nün genel amacı;
1. Tütün ve tütün mamullerinin kullanımı ile oluşan nikotin bağımlılığının yarattığı sağlık tehlikeleri konusunda toplum bilinci oluşturmak,
2. Tütün endüstrisinin pazarlama taktikleri ve bağımlılığı arttırıcı stratejileri hakkında toplumu bilgilendirmek,
3. Sigara karşıtı kampanyaları yaygınlaştırarak bu kampanyaların etkisini arttırmak,
4. Sağlıklı yaşam biçiminin benimsenmesini destekleyerek, gelecek nesilleri tütün ve tütün mamulleri kullanımından uzak tutacak etkiyi yaratmaktır.
Bu yıl tütün endüstrisinin, kazançlarına kazanç katmak için kadınları hedef seçmesi nedeniyle “31 Mayıs Sigarasız Dünya Günü” tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kadınlarımızın sigara konusunda uyarılması hedeflenmiştir. Tütün endüstrisi, sigara içen kadını daha özgür, daha sosyal, başarılı, seksi ya da cazibeli gösterecek şekilde sigara reklâmı yapmakta ve kadınlarda sigara içiciliğini arttırmaya yönelik yeni pazarlama taktikleri geliştirmektedir. Dünya genelinde her 5 sigara içicisinden birisi kadındır. Her geçen yıl, daha çok sayıda kadın sigara bağımlısı olmaktadır.
Kadınların sosyoekonomik bağımsızlıklarını kazanması ve sosyal hayatta erkek tipi davranışlarında artış olması nedeniyle ne yazık ki Türkiye’de yıllar içerisinde kadınlarda sigara içim oranı erkeklerin aksine artmaktadır. Türkiye’de halen 18 yaş üstü kadınlarda yaklaşık 6 kadından birisi sigara içmektedir. Sigara içiciliğinin ve nikotin bağımlılığının kadınlardaki etkileri, erkeklere göre çok daha yıkıcı ve yok edicidir. Tütün kullanımı kadınlarda da kalp ve akciğer Hastalıkları başta olmak üzere birçok hastalığa ve organ hasarına sebep olur, ölümcül sonuçlar doğurur. Sigara içiciliği, kadının sağlığını ve güzelliğini bozar.
Bugüne dek yapılan birçok araştırmada; kadınların sigara içmesinin üreme fonksiyonları üzerine olumsuz etkilerinin olduğu gösterilmiştir yani “sigara, kadının doğurganlığını azaltır”. “sigara, beklenen gebeliği geciktirir” ve “sigara yardımcı üreme yöntemlerini güçleştirir”.
Gebe iken sigara içen annelerin kanındaki nikotin ve karbonmonoksid gazı göbek kordonu yolu ile anne karnındaki bebeğe kolayca geçmektedir. Yani anne karnındaki bebek, anne her sigara içtiğinde tütünün zararlı etkilerine doğrudan maruz kalmaktadır. Bu durum “erken düşüklere ve anne karnında ölümlere” “erken doğum ya da düşük doğum ağırlıklı bebek” ve “ani bebek ölümleri”ne yol açmaktadır.
Gebe iken sigara içen annelerin çocuklarının; doğumda normal görülmelerine karşın ileri hayatlarında “öğrenme ve kavrama yeteneklerinin daha az geliştiği” gösterilmiştir.
Kadınların sigara içicisi olması çocukların çok erken dönemde sigarayla karşılaşmalarına neden olmaktadır. Annenin sigara içiyor olması, çocuk ve gençler için sigaraya başlamada bir etkendir. Ayrıca tüm gün evde olan anneler, evin herhangi bir kapalı alanında sürekli sigara içiyor ise; ev içinde o havayı soluyan çocuklarda pasif içiciliğe yol açabilir. Bu durum, çocukların sık sık havayolu enfeksiyonu geçirmesine, akciğer sağlığının bozulmasına ve genel olarak daha sağlıksız olmalarına neden olmaktadır.
Sağlıklı bir gelecek için toplumun sağlıklı kadınlara ihtiyacı vardır. 31 Mayıs Sigarasız Dünya Gününde kadınlarımızın bir daha yakmamak üzere sigaralarını söndürmelerini diliyorum.

Sağlıkla kalın.