Sigara yasağı gevşetilmemeli

Sigara yasağı gevşetilmemeliHürriyet, 01.08.2009,

http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/12192108.asp?yazarid=42
Hürriyet, 01.08.2009, Yalçın BAYER
TÜRKİYE Gençlik Federasyonu, genel olarak ’Sigara Kanunu’ diye anılan, 7.11.1996 tarih ve 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanunun, 3.1.2008 tarih ve 5727 sayılı Kanunla değiştirilen maddeleri ile Kabahatler Kanunundaki ceza maddelerinin işletilmesi, bu maddelerin halk ve belediyeler tarafından çiğnenmesine engel olunması için Başbakan Recep Tayip Erdoğan’a başvurdu.

Genel Başkan Rıza Sümer ve Genel Sekreter Erşan Özdil imzası ile yapılan başvuruda şunlar dile getirildi:

Bakanlar Kurulu’nun sorumluluğunda olan değişiklikler, Cumhuriyet tarihinin en anlamlı ve en haklı yasalarından biri olarak algılanmakta, takdirle karşılanmaktadır.

Yasa maddeleri özenle uygulandığı, TBMM’nin yetki verdiği kamu ve yerel yönetimler görevlerini üst düzeyde yapmaya çalıştıkları takdirde, hepimize hastalık ve ölüm olarak geri dönen ve ne yazık ki insanlar tarafından üretilen aşırı çevre kirliliği büyük ölçüde önlenmiş olacaktır.

Ancak, Kanunun bazı maddeleri yürürlüğe girmiş olmasına karşın, yerel yönetimler, ilgili meslek örgütleri, bazı kamu ve özel işyerleri, yasaklanan yerlerde sigara içilmemesi, açık alanlarda tütün ürünleri ile izmarit, paket, ağızlık, kağıt ve benzeri atıkların çevreye atılmaması konusundaki görevlerini yerine getirmemektedirler. Halkın önemli bir bölümü, yerleşim yerlerini, kırsal alanları, yeşillikleri, parkları, bahçeleri, spor alanlarını, çocuk oyun bahçelerini ve gittikleri her yeri sigara izmariti, kabuklu yemiş atıkları ve diğer çöplerle kirletmektedir. Bu kirletme, TBMM’nin, tüm partilerin desteği ile yürürlüğe koyduğu yasaların, ne yazık ki bu vatanda yaşayan yurttaşların eli ve yetkili kuruluşların ilgisizliği ile açıkça çiğnenmesi anlamındadır. Kanımızca hiçbir kanun, halk, belediyeler ve yetkili kuruluşlar tarafından bu denli yoğun ve açık olarak çiğnenmemiştir.

Yetkili ve ilgili kuruluşlar, ceza maddelerini yürürlüğe koymadıkları gibi, halkı bilgilendirecek, uyaracak, kamu, yerel ve gönüllü kuruluşlar arasındaki işbirliğini geliştirecek hiçbir girişimde bulunmamaktadırlar. Özetle, güzel ülkemizin her yerine, hatta orman yangınlarına bile neden olabilecek şekilde izmarit ve atıklar yağdırılmaktadır.

Tüm kamu kurum ve kuruluşlarının, sendikaların, meslek birliklerinin ve gönüllü örgütlerin birlikteliğinde, ülkemizin kirletilmesine ve orman yangınlarına engel olmak için ortak çalışma başlatılmasına gerek vardır.

Çevrenin kirletilmesine engel olunması için, Çevre, Kabahatler ve Sigara ile ilgili kanunların; bilgilendirme, uyarma ve ceza işlemlerini kapsayacak şekilde uygulanmasının hızla başlatılması gereklidir. Aksi halde, ilgili kanunların çiğnenmesi, yaygın bir alışkanlık haline gelecek ve işimiz çok zorlaşacaktır.