“Dumansız Türkiye” şahane söylem!

“Dumansız Türkiye” şahane söylem!Vatan, 19.07.2009,

http://haber.gazetevatan.com/haberdetay.asp?Newsid=249480
Vatan, 19.07.2009, Necati DOĞRU, ndogru@gazetevatan.com
 
Benim gibi bu iktidarın olumlu hiç bir köklü atılımını görememiş (görmek istememiş değil görememiş) biri için bile hoş, akıl dolu adım. İktidar milletvekillerini ve özellikle öncülük ettiği anlaşılan Sağlık Bakanı’nı tebrik etmeli, alkışlamalıyız.

Sigara yasağı başladı.

Uygarlık adımıdır.

Nikotin kötü.

İçmemek iyi.

Nikotin korunuyordu.

İçmeyen horlanıyordu.

Kötü iyiyi kovuyordu.

Şimdi tersi olacak.

İyi, kötüyü kovacak.

Türkiye insanı, uygar ülke insanlarının başlayıp başardığı gibi sigara içme alışkanlığını ve nikotin bağımlılığını yenecek. Bugün dünyada 1 milyar, Türkiye’de ise 20 milyon insan sigara içiyor. Dünya sigara tekelleri, yoğun reklamlarda özellikle gençleri avlayan; “macera-özgürlük-seks-özgüven motiflerini” kullanarak, dünya sigara pazarını yıllık 200 milyar dolar büyüklüğe çıkarttılar.
***


Kirli yalan yarattılar

Yakışıklı erkek jönler.

Çok güzel artist kızlar.

Ata iyi binen kovboylar.

İyi adamlar, kötü adamlar hepsi öncellikle gençleri, sigaraya başlamışları, başlama eğiliminde olanları özendirecek, öykündürecek, sözüm ona bir kimlik-kişilik kazandıracak biçimde sigara tiryakisi olma tuzağına çektiler. Sigara içeni; macera seven-özgürlüğüne düşkün-özgüven sahibi-seksi diye sundular. Sinemayı alet ettiler, doktorları, üniversiteleri, politikacıları, tütün ve sigara üzerinden yüksek vergi toplayan devletlerin aymazlığını kullandılar.

Kirli yalan, 150 yıl sürdü.

Gerçek sunulanın tersiydi.

İçen erken hastalanıyor, dayanıklılığını yitiriyor, zehirleniyor, kanserin her türlüsüne yakalanıyordu. Sigara alışkanlığına düşmüşler de öyle reklamda sunulduğu gibi “özgür ve özgüven sahibi” olmuyorlardı. Çünkü bir insan, ne kadar çok alışkanlığa sahipse, o kadar az hür ve bağımsız oluyor ve nikotine yenilerek özgüven kumaşı törpülenmiş bir yaratığa dönüşüyor.
***


İlk ayılan Batılılar oldu.

Batıda yasaklar geldi.

Uyanan bilinçle sigara tekellerinin ileri, zengin, uygar ülke pazarlarındaki satışları düştüğü için ağırlığı geri, ilkel, özgüvensiz insanların bol olduğu ibiş memleketlere verdiler. Biz, o ibiş memleketlerden biri olduk. İçindeki katran ve nikotin oranı daha az ve dolayısıyla daha az zararlı olmasına rağmen Türk tütünü rekabet yarışını yitirip, yerli şirket TEKEL’i de ele geçirerek Türkiye tiryakisini tamamen Amerikan Virginia tütünü bağımlısı yaptılar. Türk insanı sigara içerek; hem sağlığından olan ve hem de ithal Virginia tütünüyle dış soyguna uğrayan hale geldi.

Bu yüzen ileri adımdır.

Bugün o adım atılıyor.

Dumansız Türkiye!

Şahane söylem.

Herkes destek vermeli.