Sigara yasağı,

Sigara yasağıMilli Gazete, 02.07.2009,

http://www.milligazete.com.tr/makale/sigara-yasagi-131229.htm
Milli Gazete, 02.07.2009, Osman HASKUL
Sigara için alınan yasaklayıcı tedbirler doğru ve yerinde bir uygulama şüphesiz. Hatta bu konuda geç kalındığı bile söylenebilir.
Yasak önümüzdeki günlerde tam kapsamı ile devreye girecek. Uygulamanın öncülüğünü üstlenen Sağlık Bakanı Sayın Recep Akdağ'a teşekkür etmemiz gerekir. Bu konuda üzerine malum çevrelerce çok gelindiğini de hemen herkes görmekte. Kendileri şimdiye kadar sağlam bir duruş dergiledi ve geri adım atmaya da niyeti yok gözüküyor.
Sigaranın zararları hakkında tartışılacak herhangi bir nokta bulunduğunu düşünmüyorum. Artık tüm insanlık zararını kabul etmiş, bilimsel olarak da ispat edilmiştir.
Sigaranın zararlarının bilimsel olarak ispat edilmesinin sigara içmenin önlenmesi için yeterli olamamaktadır. Sigara içmeyi önleyici yaptırım boyutu da yeni uygulama ile devreye konuldu. Ancak bu da yeterli değil kanaatimizce. Sigara içmenin kültürel boyutu ve sigara içmeye yönelik toplumsal algılarımızın da değiştirilmesi için çalışmalar yapılması gerekmektedir. Konunun bu boyutu ile hangi merci ilgilenir bilemem ama sanırım ağırlıklı olarak Milli Eğitim Bakanlığı bu konuda aktif görev almalı.
Sigara içmenin delikanlılık, erkekliğin alâmetifarikası olarak değerlendirildiği bir kültürel yapı içerisinde yaşıyoruz. Özellikle ergenlik döneminde etkili olan anlayış vazgeçilmesi zor bir alışkanlığın temelini oluşturan kültürel yaklaşımdır. Her ne kadar erkeklere özgü bir davranış gibi algılansa da bayanların da en az erkekler kadar sigara kullandıkları söylenebilir. Tabiî ki sadece olayın kültürel yönü bu kadarla da sınırlı değil. Detayına burada girecek değilim.
Hâlihazırda sigara içen ve tiryaki olanların daha az sigara içmesine neden olacak, sigara içilen alanları daraltacak bu uygulamanın bundan daha da önemli boyutu yeni yetişen nesli büyük oranda bu zararlı alışkanlığın pençesine düşmekten alıkoyacak olmasıdır. Her geçen yıl sigara içme yaşının düşmekte olduğunu görmekteyiz. Küçük yaşlarda başlayan alışkanlıkların terk edilmesi daha zordur.
İdari uygulamaların destekçisi olacak bir başka uygulama da bizlere düşmektedir. Atacağımız ilk adım bu yasağa destek vermek, eğer sigara içiyorsak terk etmektir. Eğer yapamıyorsak yasağın sınırlarına riayet etmeliyiz. Bu çerçevede özellikle evlerimizde diğer aile fertlerinin yanında sigara içmemeliyiz. Bu hem küçük yaşta çocukların sigara alışkanlığı edinmelerini önler hem de onların sağlığını tehdit etmez. Atacağımız ikinci adım ise toplumsal planda yasağa destek verip işlerliğini sağlamaktır. Yasağa uymayanları uygun üslup ile ikaz etmeliyiz. İdare herkesin başına bir zabıta dikmeyeceğine göre toplumsal planda biz birbirimize ikazlarda bulunmalıyız. Eğer sigara içiyorsak ve çevremizden herhangi bir ikaz alırsak bizi ikaz edenlere karşı kızmak, karışmamasını istemek, ikazları görmemezlikten gelmek gibi bir lüksümüz olmadığını bilmeliyiz. Zira kimsenin sağlığını tehdit etmeye, tehlikeye atmaya hakkımız yoktur.
Neticede bu uygulama herkesin faydasına olan bir uygulamadır, desteklemeliyiz.