Dumansız bir Sakarya için!

Dumansız bir Sakarya için!Sakarya Yeni Haber, 13.06.2009,

http://www.sakaryayenihaber.com/koseyazilari/2564/dumansiz-bir-sakarya-icin.aspx
Sakarya Yeni Haber, 13.06.2009, Sezai MATUR, sezaimatur@sakaryayenihaber.com
 
AKP hükümetinin en beğendiğim icraatı getirdiği sigara yasağıdır…
Sağlık Bakanlığı 2004 yılında imzalanan Çerçeve Anlaşması'na bağlı kalarak çıkardığı yasayla uzun süredir bir çok ortamda sigara yasağı uygulanıyor…
Artık bir çok ortamda sigara içilmiyor…
Biz de yasaklamanın ilk gününden itibaren gazetede sigara yasağına titizlikle uyuyoruz…
Tertemiz bir havada çalışmanın keyfini sürüyoruz…
19 Temmuz'da ise yasak daha da büyüyecek…
Kafeteryalarda, restoranlarda, barlarda, meyhanelerde ve de kahvaltılarda da 19 Temmuzdan itibaren sigara yasağı başlayacak…
Genel olarak ikram mekanları olarak nitelenen bu alanlardaki yasağın delinmesi için sigara firmaları büyük lobi çalışması yapıyor…
Dün AKM'de Sigara ve Sağlık Ulusal Komitesi yöneticilerinin konferansını izledim…
Eski Dönem Başkanı Prof. Dr. Nazmi Bilir ve şimdiki Dönem Başkanı Prof. Dr. Elif Dağlı'dan sigaranın zararlarını, sigara firmalarının yasakları kaldırmak için yaptıkları lobi girişimlerini dinledim…
Sigara firmalarının temsilcilerinin ağaya kaldırdığı ikram sektörü temsilcilerinin yasağın uygulanmaması için önü sürdükleri tüm gerekçeleri bir bir çürütüldü.
Örneğin kazanç kaybına uğranılacağı yönündeki eleştirilerin gerçek dışılığı, bundan önce yasağın uyguladığı ülkelerden verilen örneklerle ortaya kondu…
Orada yapılan konuşmalarla bir kez daha sigaranın ne kadar zararlı olduğunu gördüm…
Tümüyle Amerikan, İngiliz ve Japon firmalarının eline geçen sigara sektörünün ülkemize nasıl zarar verdikleri birebir örnekleriyle anlatıldı…
Bu konferanstan önce bir sigara düşmanıydım…
Ama Bilir ve Dağlı hocaları dinledikten sonra sigarayla savaşta ön saflarda olmam gerektiğini düşündüm…
Gerçekten de sigarayla savaş, emperyalist anlayışa sahip firmalar tarafından işgal edilmiş bu ülke için aynı zamanda bir kurtuluş savaşı anlamına geliyor…
Prof. Dr. Elif Dağlı'nın konferansın başındaki saygı duruşunun anlamlı olabilmesi için herkesin bu kurtuluş savaşının gönüllüsü olması yönündeki çağrısına yürekten katılıyorum…
Dumansız bir Sakarya, Dumansız bir Türkiye, Dumansız bir Hava için hepimiz ele ele vermeliyiz…
Ülkemizi işgalci zihniyetle sömüren sigara firmalarıyla mücadele 19 Temmuz'da başlayacak sigara yasağıyla daha da anlamlanacak…