Tüttürmeye devam mı?

Tüttürmeye devam mı?Zaman, 01.05.2009,

http://www.zaman.com.tr/yazar.do?yazino=843639&title=tutturmeye-devam-mi
Zaman, 01.05.2009, Kadir DİKBAŞ, k.dikbas@zaman.com.tr

Dünya ekonomileri küçülüyor. Hemen hemen bütün sektörler daralıyor. Durum bizde de aynı. Ama bir sektör var ki, büyümeye devam ediyor. Son açıklanan sanayi üretimi rakamları, imalat sanayiindeki daralmanın ocak ayında yüzde 24,3, şubat ayında yüzde 25,9 daraldığını gösteriyor. Ama tütün ürünleri imalatında ocakta yüzde 0,7, Şubatta yüzde 14,2'lik büyüme söz konusu.

Bu veriler, krize rağmen talebin, tüketimin arttığının işareti. Ve bu talep artışının sadece dış kaynaklı olmadığını belirtmemiz lazım. Yani içerideki sigara tüketimi de artmaya devam ediyor.
Geçen yıl başlayan kapalı mekânlardaki sigara yasağıyla birlikte, yaz aylarında tüketim bir miktar düşüş kaydetmişti. Fakat belirtildiğine göre, krizin de etkisiyle tüketim 2008'in son aylarında yeniden artmaya başlamış. Eylül-aralık ayındaki tüketim artışı yüzde 10,5.
Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (TAPDK) verilerine göre, 2007 yılında 5 milyar 372 milyon 750 bin paket, 2008 yılında da 5 milyar 392 milyon 950 bin paket sigara içilmiş. Yani toplam 107,9 milyar sigara. Kişi başına hesap yapacak olursak yılda 1.498 adet sigara demek bu.
Paket fiyatını 3 TL'den bile hesap etseniz, 16 milyar TL'yi aşıyor her yıl duman olan para. Bu kadar parayı harcayıp hastalıkları çağırıyor, o hastalıklar için de ayrıca milyarlar ödüyoruz. Fertler olarak, toplum olarak.
Türkiye'deki sigara tüketiminin ne boyutlarda olduğunu çarpıcı bir şekilde gösteren son veri dün açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) ilk kez gerçekleştirdiği Küresel Yetişkin Tütün Araştırması sonuçlarına göre, 15 yaşın üzerindeki her 100 kişiden 31'i sigara içiyor. Erkeklerde bu oran yüzde 48. Daha kötüsü ise çocukların ve gençlerin sigaraya olan düşkünlüğü. Öyle ki, 15-24 yaş arasındaki her 100 gençten 25'i sigara kullanıyor. Oran, erkeklerde yüzde 40. Genç nüfusuyla övünen Türkiye'nin gençleri, başka kötü alışkanlıklar yanında, ne yazık ki, sigaranın da tuzağında.
Tütün ve tütün mamulü kullanımı en çok 25-34 ile 35-44 yaş arasında. Bırakma konusundaki bulgular da ilginç. Türkiye genelindeki tiryakilerin yüzde 42,4'ü sigarayı bırakmayı düşünmüyor. Ondan daha ilginci, kullanıcıların yüzde 94,5'i sigara paketleri üzerindeki uyarıların farkında. İşte bu potansiyel sigara üreticilerinin iştahını kabartıyor.
Dünya Sağlık Örgütü'nün henüz güncellenmemiş verilerine göre, Türkiye sigara içimi konusunda iyi bir yere sahip değil. Ancak en kötüler arasında da değil. Fakat Avrupa'da en kötüler arasındayız. Bilhassa erkeklerdeki tüketim oranıyla...
Kriz sebebiyle ABD'de bile sigara tüketimindeki gerileme durmuş. Maalesef insanlar sıkıntı atayım derken, kendilerine kısa ve uzun vadede yeni sıkıntılar açacak yollara başvurabiliyor.
ABD sigara kullanımını azaltmaya devam eden ülkelerden biriydi. Mesela 1960'ta, erkekler arasında yüzde 52 olan sigara içme oranını yüzde 26'ya kadar indirmiş. Aynı dönemde, Japonya yüzde 81 olan oranı yüzde 54'e, İngiltere ise yüzde 61 olan seviyeyi yüzde 28'e çekmeyi başarmış. Darısı bizim başımıza.
Türkiye, gecikerek de olsa sigara yasakları ve kampanyalarla, son birkaç sene içinde, sigara ile mücadeleyi artırmış bulunuyor. 19 Temmuz 2009'da sigara içilen alanlar daha da daraltılacak. Geçen yıl başlayan fakat tam olarak uyulmayan yasak, bu tarihten sonra eğlence sektörü, kahvehaneler, çay ocakları ve müstakil lokantalar dahil olmak üzere bütün kapalı alanlara yayılacak. Türkiye, bu girişimle sigaraya karşı mücadelede böylesine önemli tedbirlere başvuran sayılı ülkelerden olacak. Dileriz başarılı olur.
Bunun için, öncelikle konulan yasaklara uyulması, uyulmaması halinde gereği neyse yapılması gerekiyor. Evet yasaklar, içilecek alanların daraltılması önemli, ama en az onun kadar önemli olan diğer bir konu da, eğitim, bilgilendirme ve özellikle de yeni neslin bu tehditten uzak tutulması.