“9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü"

“9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü" dolayısıyla TAPDK Basın AçıklamasıTAPDK, 09.02.2011,

Tütün ürünleri  tüketiminden kaynaklanan kamusal, toplumsal ve tıbbi nitelikteki her türlü zarara karşı yürütülen mücadele kapsamında “9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü” tüm dünyada anlamlı ve önemli bir gün olarak değerlendirilmektedir.
 
Bilindiği üzere, küresel tütün salgınını önlemek üzere Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) önderliğinde hazırlanan ve bugün itibarıyla 172 ülkenin taraf olduğu Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesini (TKÇS) ülkemiz 2004 yılında imzalamıştır. Sözleşmenin imzalanmasından sonra tütün kontrolü kapsamında önemli düzenlemeler yapılmış ve Türkiye örnek gösterilen ülkeler arasına girmiştir.
 
Tütün kontrolünde temel amaç, tütün ürünleri tüketimini azaltarak başta kanser olmak üzere onlarca hastalığın yarattığı sağlık, sosyal, ekonomik zararların önüne geçilmesini sağlamaktır. Tütün kontrolünde esas, çocuklarımız ve gençlerimiz başta olmak üzere yeni başlayacakları önlemek ve başkasının içtiği sigaranın dumanından oluşan pasif etkilenimi engellemektir.  Ülke olarak hedefimiz ise Ulusal Tütün Kontrol Programı ve Eylem Planı’nda ifade edildiği gibi 2012 yılına kadar 15 yaş üzerinde tütün ürünü tüketmeyenlerin oranını yüzde 80’nin üzerine çıkarmak, 15 yaş altında ise yüzde 100’e yaklaştırmaktır.
 
Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) olarak, 4207 ve 4733 sayılı Kanunlarda ve Ulusal Tütün Kontrol Programı ve Eylem Planı’nda belirlenen Kurumsal görevlerimizi birey ve toplum sağlığı adına sosyal sorumluluk olarak algılamaktayız.
 
TAPDK, tütün kontrolü çalışmalarında Sağlık Bakanlığımızın yanı sıra en etkin şekilde yetkilendirilmiş ve görevlendirilmiş bağımsız kamu otoritesidir.
 
TAPDK, tütün kontrolü alanında ülke çapında sürdürülebilir, kapsamlı, kanıta dayalı ve etkili stratejilerin geliştirilmesi, uygulanması ve uygulatılması yönündeki düzenleme ve çalışmalarını sürdürmektedir.
 
Anayasal ve yasal görevlerimiz ve sosyal sorumluluklarımız kapsamında Kurum olarak yaptığımız düzenleme ve çalışmalardan bazılarını ifade edecek olursak,

 1 Mayıs 2010 tarihinden itibaren tütün mamulleri paketleri üzerinde resimli uyarı mesajları (birleşik uyarılar) zorunlu hale getirilmiştir.

  • 4207 ve 4733 sayılı Kanunların reklam, promosyon ve sponsorluk faaliyetine ilişkin düzenlemeleri kapsamında aykırılıkları tespit edilen gerçek ve tüzel kişiliklere bugüne değin yaklaşık 10 Milyon TL idari para cezası uygulanmıştır.
  • İl Tütün Kontrol Kurullarının desteklenmesi projesi kapsamında toplam 15 Milyon TL kaynak 2011 Yılı Kurum Bütçesi’nde ayrılmıştır.
  • DSÖ Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi ile 4207 ve 4733 sayılı Kanun hükümlerine dayanılarak çıkartılan Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna
    İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikle, tütün mamullerinin tanıtımına, satışına, sunumuna ve nihai tüketicilere güvenli bir şekilde ulaşmasına ilişkin usul ve esaslar, kamu sağlığının ve tüketici haklarının korunması ile rekabetin tesisi hususları gözetilerek yeniden düzenlenmiştir.
Mevcut ve gelecek nesillerin sağlığının korunmasına yönelik hedeflerimizi gerçekleştirmek üzere tüm halkımızdan tütün kontrolü yasa ve kurallarına uymasını ve sahip çıkmasını istiyor; tütün ürünlerine bağımlılığı devam eden vatandaşlarımızın da 9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü’nü milat kabul ederek “Dumansız Hava Sahası” na dâhil olmalarını arzu ediyoruz.
 
İyilik ve esenlik dileklerimle.
 
Dr. Mehmet KÜÇÜK
TAPDK Başkanı