9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü

9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü Nedeniyle Ankara İTKK Basın Bildirisiwww.asm.gov.tr, 08.02.2011,

http://www.asm.gov.tr/haberdetay/5737.rdx
ASM, 08.02.2011
 
Bilindiği gibi Türkiye’de 4207 sayılı “Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun”un kamuya açık bütün kapalı alanlarda uygulanmaya başlanmasıyla birlikte 19 Temmuz 2009 tarihinden itibaren tütün ile mücadelede yeni bir dönem başlamıştır. Dünyada ve Türkiye’de en önemli halk sağlığı sorunları arasında yer alan tütün ürünlerinin kullanımı konusunda bu tarihten itibaren ülkemizde daha bilinçli, bilgili ve duyarlı çabalar tütün mücadelesini güçlendirmektedir.
 
Tütün ile mücadelenin “sigaraya hiç başlamamak”, “içenlerin bırakması” ve “pasif etkilenimden korunmak” gibi üç temel stratejisi bulunmaktadır. Her biri diğeri kadar önemli olan bu stratejilerin içerisinde ülkemizde 4207 sayılı Kanun’un uygulanmaya başlamasından sonra sigara içenlerin bu davranışlarından uzaklaşma niyet ve girişimlerinde artış meydana gelmiştir. Halkın büyük bir bölümü en çok tüketilen sigara kullanımının sağlığa ne denli zararlı olduğunun farkındadır ve özellikle Temmuz 2009 tarihinden sonra sigara içenlerin bu davranışlarını bırakma girişimlerinde artma eğilimi bulunmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre de benzer şekilde kapsamlı tütün kullanımı yasağı bulunan ülkelerde yasanın çıkmasından sonra bireyler sigara içme davranışından kurtulmaya çalışmaktadır.
 
Sigara bırakma talebinin hiç şüphesiz kamusal mekanizmalarla karşılanması gerekmektedir. Bu bağlamda Sağlık Bakanlığı ve İl teşkilatları olan Sağlık Müdürlükleri tarafından yapılan çalışmalar öne çıkmalıdır. Temmuz 2009’da bu güne ilgili konuda sigara içenlerin bırakmasına ilişkin olarak bugün Ankara’da 18 adet sigara bırakma merkezi bulunmaktadır. Bu merkezlerde çalışan sağlık çalışanları tütün kontrolü konusunda eğitim alarak vatandaşlara destek olabilme kapasitelerini geliştirmektedirler. Sigarayı bırakmak isteyen bireyler Ankara Sağlık Müdürlüğü web sayfasını ziyaret ederek bu merkezlere başvurabilirler. Bunun yanı sıra Alo 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı Ekim 2010 tarihinden bu yana aktif olarak hizmet vermektedir. Vatandaşların buraya yaptıkları başvurular sonrasında tütün kontrolü konusunda eğitim almış sağlık çalışanları danışmanlık hizmeti almakta ve gerekirse de il düzeyindeki kamu hizmeti veren Sigara Bırakma Merkezlerine yönlendirilmektedir. Kurulduğu günden bu yana Alo 171’e yüzbinler yardım için başvurmuştur.
 
Dünya Sağlık Örgütü tarafından tütün mücadelesi kapsamında 1987 yılından bu yana 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü olarak anılmaktadır. Ülkemizde de aynı tema ile farklı etkinlikler yapılmaktadır. Bu yıl 9 Şubat günü sigaradan kurtulmak isteyen bireyler için önemli bir başlangıç günü olabilir. Bir bağımlılık olan sigara içiminden kurtulmak için bireysel çabalar çok değerlidir. Ancak bir hastalık olarak kabul edilen bu davranıştan kurtulabilmek için sağlık çalışanlarının desteği de çok değerlidir. Vatandaşlar sağlık çalışanlarının kanıta dayalı bilimsel araştırmaların ışığında verdikleri destek ve yardım hizmetlerine rahatlıkla ulaşabilirler.
 
Ankara İl Tütün Kontrol Kurulu Denetim Ekipleri 4207 sayılı Kanun’un uygulanması ile ilgili denetlemelerini sürdürmektedirler. Bu denetlemelerin sayısı 19 Temmuz 2009’dan Ocak 2011 sonuna kadar 74.740 olmuştur. Bu denetimler sonucu Ankara İlinde 4207 Sayılı Kanun Hükümlerine Muhalefetten Kesilen Para Cezalarının Toplam Tutarı ise 2.494.063,75 TL’dir.
 
Tütün mücadelesinin bütün adımlarına vatandaşların sahip çıkması kamusal hizmetlerin gücünü artırmaktadır. “Sigara içen bireylerin 9 Şubat 2011 tarihini TÜTÜN DUMANSIZ VE SAĞLIKLI BİR YAŞAM İÇİN YENİ BİR BAŞLANGIÇ” olarak kabul etmeleri, başta ülkemiz ve İlimizdeki kişileri ve gelecek nesilleri tütün ürünlerinin zararlarından korumak ve herkesin en temel haklarından biri olan temiz hava soluyabilmesini sağlamak için çok anlamlıdır.
 
Bu konuda Ankara İl Tütün Kontrol Kurulu olarak il çapında yapılan çalışmalara desteğimizi sürdüreceğimizi ve bu konuda üzerimize düşen sorumlulukları kararlılıkla yerine getirmeye devam edeceğimizi kamuoyu ile saygı ile paylaşırız.
 
Ankara halkına da 4207 sayılı Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanuna vermiş oldukları ilgi ve desteklerden dolayı teşekkür ederiz.
 
Bu vesile ile 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Gününü başlangıç kabul ederek Sigara içen tüm vatandaşlarımızı Ankara İl Sağlık Müdürlüğü web sayfasında yer alan Sigara Bırakma Merkezlerimize davet ediyoruz…