TEKEL işçilerinin haklı talepleri karşılanmalıdır

TEKEL işçilerinin haklı talepleri karşılanmalıdır…TTB, 26.01.2010,

http://www.ttb.org.tr/index.php/haberler/basinaciklamalari/1849-tekel
TTB, 26.01.2010
 
Güvenceli iş, güvenli gelecek ve insanca yaşam talebiyle 42 gündür Ankara’nın ayazında oturma eylemlerini sürdüren TEKEL işçileri, başlatmış oldukları “açlık grevine” taleplerine karşılık verilmesi umuduyla ara vermiş ve 26 Ocak 2010 günü sendikal konfederasyonların saat 17.00’deki toplantısının sonrasına ertelemişlerdi.
 
Öncelikle söylenmesi gereken mevcut AKP Hükümeti’nin güvencesiz ve esnek çalıştırmanın simgesi haline gelen ve hiçbir insani yönü bulunmayan 4-C uygulamasını bir an önce ortadan kaldırması gerektiğidir. Özelleştirme uygulamalarının mağduru olarak işlerinden olan TEKEL işçilerinin güvenceli bir iş ile emeklerinin karşılığını alabilecekleri bir çalışma kadrosuna kavuşmaları gerekli ve mümkündür.
 
Bunun gerçekleşmediği koşullarda binlerce TEKEL işçisinin “açlık grevine” başlayacak olması ise bir hekim örgütü olarak Türk Tabipleri Birliği tarafından kabul edilmesi, olağan karşılanması mümkün olmayan bir durumdur. TEKEL işçilerinin emeklerinin karşılığını ve insanca çalışma koşullarını kitleler halinde açlık grevi yapmadan elde etmeleri sağlanmalı, bu açlık grevi bir kez daha başlamamalıdır. Mevcut siyasi iktidarın böylesi bir toplumsal sorumluluğu olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyoruz.
TEKEL işçilerinin ve onlarla simgelenen 4-C gibi güvencesiz çalıştırma biçimlerinin ortadan kaldırılmasında emek ve demokrasi güçlerinin tepkileri çok önemli bir misyon taşımaktadır. Bu amaçla ülkemizin emek güçlerinin temsilcileri olarak 26 Ocak 2010 günü bir araya gelecek olan altı işçi ve memur konfederasyonunun, başta TEKEL işçileri olmak üzere tüm emekçilerin haklarını korumak ve sorunu çözmek amacıyla alacakları kararlı, direngen ve en etkin tutumlarda Türk Tabipleri Birliği olarak yanlarında olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız.                                                                                           
TÜRK TABİPLERİ BİRL