Kadınlar ve Gençlere Yönelik Tütün

Kadınlar ve Gençlere Yönelik Tütün Endüstrisinin Geliştirdiği Taktiklere Dikkat!ATO, 29.09.2009,

http://www.ato.org.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=345:kadnlar-ve-genclere-yoenelik-tuetuen-enduestrisinin-gelitirdii-taktiklere-dikkat&catid=7:komguebilnot
Ankara Tabip Odası, 29.09.2009                                                    
  
Ankara Tabip Odası Kadın Hekim Komisyonu Bilgi Notu

Tütün kullanımı Dünyada ve Türkiye’de ÖNLENEBİLİR bir halk sağlığı sorunudur. HER BİR DAKİKA İÇİNDE İKİ KİŞİ YAŞAMINI YİTİRMEKTEDİR. Gerekli önlemler alındığı takdirde Dünyada her yıl beş milyon, Türkiye’de de yüz bin kişinin ERKEN ÖLÜMÜNÜ engellemek mümkündür. Bu kadar zararlı olduğu bilinen bir alışkanlığın (bağımlılığın) önüne geçilmesi olası gibi görünse de ÇOK GÜÇLÜ POLİTİKALARA gereksinim bulunmaktadır. Ancak; bu çabaların önündeki en önemli engelin TÜTÜN ENDÜSTRİSİ olduğunu ifade etmek de olasıdır.
 
Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi’nin (TKÇS) Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) taraf ülkelerince imzalanması ve sonrasında onaylanarak yürürlüğe girmesi tütün mücadelesine evrensel bir boyut kazandırmıştır. 29 Eylül 2009 tarihi itibarıyla TKÇS imzalayan 168 ülke bulunmaktadır. İmza koyan son ülke Bosna Hersek olmuştur (10 Temmuz 2009). Tütün karşıtı savunuculuk güçlendikçe bu mücadelenin karşısında olan endüstri değişik taktikleri farklı hedef grupları üzerinde uygulamaya başlamıştır.
 
Geçmiş yıllarda “erkek davranışı” olarak kabul edilen tütün kullanımı (sigara içimi) için artık böyle bir ayırım söz konusu değildir. Kullanıma bağlı sorunlar da geçmiş yıllarda erkeklerde daha sık görülürken artık kadınlar arasında da yaygın bir davranış haline gelmiş ve dolayısıyla da ilgili hastalıklarda artış saptanmıştır.
 
Tütün endüstrisi kadınlar arasında tütün kullanımının yaygınlaşması için iki temel strateji/tema geliştirmiş ve kullanmıştır. ÖZGÜRLÜK, BAĞIMSIZLIK kavramı özellikle çalışma yaşamına giren ve kazandığı parayı harcama/yönetme yetisi kendisinde olan kadınlar için kullanılmıştır. İkinci tema ise BESLENME-SİGARA İÇİMİ ilişkisi üzerinden kurulmuştur. Özellikle GENÇ KADINLAR “ZAYIF KALMAK” için sigara içmeyi denemektedirler, başlamaktadırlar. BU SÖYLEMLERİN HİÇBİRİSİ DOĞRU DEĞİLDİR !! Geçmişte “özenti”, “stres” olarak belirtilen sigaraya başlama nedenleri arasına genç kadınlar arasında “kilo almamak için” ifadesi de eklenmiştir. Bilimsel veriler sigara içmeyi deneyen HER DÖRT KİŞİDEN ÜÇÜNÜN yaşamının bir döneminde sigara içicisi olduğunu ortaya koymaktadır. Dünyada kadınlar arasında tütün kullanım hızının en yüksek ivme ile ilerlediği bölge BATI PASİFİK bölgesidir. BAŞLAYINCA BIRAKMAK KOLAY DEĞİLDİR. TÜTÜNÜN BAĞIMLILIK YAPICI BİR MADDE OLDUĞUNU UNUTMAMAK GEREKİR.
 
Tütün mücadelesinde BAŞLATMA, BIRAKTIR, PASİF ETKİLENİMDEN KORU üçlü stratejisi eşgüdüm içinde uygulanmalıdır. Toplumda duyarlılığın ve savunuculuğun gelişmesi, bilgi düzeyinin artışı, gerektiğinde sağlık yardımı alınabilmesi gibi konularda kamusal sorumluluk son derece önemlidir. Türkiye 19 Temmuz 2009’dan bu yana TÜTÜN DUMANSIZ BİR ÜLKEdir. Tütün karşıtı politikaların güçlü olduğu ülkelerde tütün kullanımının artması için endüstrinin değişik ve daha önceden denenmemiş girişimlerde bulunması muhtemeldir. Bu nedenle uygulamaların sürekli olarak izlenmesi, yeniden değerlendirilmesi ve gereksinimlere göre değişikliklerin yapılabilmesinin önemi büyüktür. Risk ve hedef gruplarına özel korunma önlemlerinin alınması da bu politikaların bir parçası olmalıdır.
 
Ankara Tabip Odası (ATO) 19 Mayıs 2008’den bu yana TÜTÜN DUMANSIZ TABİP ODASI olmuş, tütün karşıtı yasayı toplum sağlığını koruma ve geliştirme adına son derece önemli gördüğü için desteklemiştir. ATO Kadın Hekim Komisyonu da özellikle meslektaşlarına yönelik hazırlamış olduğu bu bilgilendirme notu aracılığıyla yakın gelecekte daha da artma olasılığı olan toplumda gençlere ve kadınlara yönelik endüstri taktiklerine karşı dikkatli olunmasına vurgu yapmak istemiştir.
Saygı ile duyurulur.
 
Yararlanılan başlıca kaynaklar:
1. WHO urges countries to stand firm against tobacco manufacturers' wooing tactics. http://www.wpro.who.int/media_centre/press_releases/pr_20090923_tobacco.htm. Erişim tarihi: 29 Eylül 2009.
2. Gender, Health and Tobacco. http://www.who.int/entity/gender/documents/Gender_Tobacco_2.pdf. Erişim tarihi: 28 Eylül 2009.
3. http://www.who.int/fctc/signatories_parties/en/index.html. Erişim tarihi: 29 Eylül 2009.
4. http://www.who.int/tobacco/research/youth/alliances/en/index.html. Erişim tarihi: 28 Eylül 2009.