Birinci Ayında Tütün Dumansız Türkiye

Birinci Ayında Tütün Dumansız Türkiye YasasıBasın Açıklaması, 19.08.2009,

BİRİNCİ AYINDA TÜTÜN DUMANSIZ TÜRKİYE YASASI:
 
ANKARA SAĞLIK MESLEK ÖRGÜTLERİ/UZMANLIK DERNEKLERİ/TÜTÜN KARŞITI ÇALIŞAN KURUM DEĞERLENDİRMELERİ
 
19 AĞUSTOS 2009, ANKARA
 
Bilindiği gibi 19 Temmuz 2009 tarihi TÜRKİYE’nin “TÜTÜN DUMANSIZ” olması için bir dönüm noktası niteliğindedir. TÜTÜN DUMANSIZ ORTAM Dünyada ve Türkiye’de en çok öldüren, en çok hastalığa sebep olan, en çok sakat bırakan ve en çok işgücü kaybına neden olan sorunların başında yer alan sigara ve diğer tütün ürünlerinin dumanından pasif olarak etkilenen bireylerin bu riskten uzaklaşmaları anlamına gelmektedir.
 
Tütün karşıtı yasaya destek olmak aşağıda tanımlanan olumlu sürece de destek olmak anlamına gelmektedir:
 
 1. Erken ölümlerin ve hastalıkların sıklığının azalması yoluyla günümüz ve gelecek nesillerinin daha sağlıklı olmasını sağlamak
  1. Kalp ve damar hastalıkları
  2. İnme
  3. Astım, süregen akciğer hastalığı gibi solunum sistemi hastalıkları
  4. Kanser
  5. Ciltte yaşlanma
  6. Kötü koku
 2. Lokanta, bar, kahvehanelerde çalışanların sağlığını korumak
 3. Ekonomik kayıpların önüne geçmek
  1. Sağlık giderlerinin azalması
  2. Çevreye olan maliyetlerin azaltılması
  3. Tütün ürünleri almak için verilen paranın azalması
 4. Çevre kirliliğini önlemek
  1. Çöplerin azalması
  2. Yangınları ve bağlı meydana gelen sorunları azaltmak
 Bir aydan bu yana yasa ve uygulanması ile ilgili her gün medya aracılığı ile çeşitli haberler kamuoyu ile paylaşılmaktadır. Bu haberlerin çoğunluğu yukarıda bahsi geçen konuları öne çıkaran ve kişilerin / toplumun sağlığını korumaya destek olan niteliktedir. Ancak sayıca az da olsa bazı haberlerde aktarılan kimi bilgilerin kamuoyunu yanılttığı düşünülmektedir. Aşağıda bu yanıltıcı söylemler (EFSANELER) ve gerçekler yer almıştır:
 
 1. YANLIŞ SÖYLEM/EFSANE: Toplu bulunan yerlerde sigara içimi kısıtlanınca kişiler evlerinde sigara içmeye başlamışlardır !
 
BİLİMSEL ÇALIŞMALAR TÜTÜN DUMANSIZ ORTAM YASALARININ EVLERDE SİGARA İÇİMİNİ AZALTTIĞINI ORTAYA KOYMAKTADIR.
  
 1. YANLIŞ SÖYLEM/EFSANE: Tütün karşıtı yasa, işyerlerini ekonomik kayıplarla karşı karşıya bırakmaktadır !
 
DAHA ÖNCE BU YASAYI UYGULAMAYA BAŞLAMIŞ ÜLKE ÖRNEKLERİ (İRLANDA) YASANIN UYGULANMASI SONRASINDA EKONOMİK KAYIP OLMADIĞINI, TAM TERSİ  KAZANÇ ARTIŞI SAĞLANDIĞINI ORTAYA KOYMAKTADIR.
 
 1. YANLIŞ SÖYLEM/EFSANE: Bazı medya organlarında pasif etkilenimin sağlık sorunları yaratmadığı bilgisi yer almıştır !
 
SİGARA VE NEDEN OLDUĞU HASTALIKLAR ARASINDAKİ İLİŞKİ,1950’Lİ YILLARDAN BU YANA ÜZERİNDE EN SIK ÇALIŞILAN KONULAR ARASINDA YER ALMIŞTIR. HEM AKTİF İÇİCİLİK, HEM DE SİGARA DUMANINDAN PASİF ETKİLENMENİN YARATTIĞI SORUNLAR YÜZLERCE BİLİMSEL ÇALIŞMAYLA KANITLANMIŞTIR. KANITLARI BÖYLESİNE GÜÇLÜ VERİLER TÜTÜN İLE MÜCADELE KONUSUNU TARİHTE İLK KEZ ÜZERİNDE KÜRESEL OLARAK UZLAŞILAN BİR BAŞLIK HALİNE GETİRMİŞTİR. DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ TÜTÜN KONTROLÜ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ İLE BÜTÜN ÜLKELERİ BU SÖZLEŞMEYE TARAF OLMAYA VE SÖZLEŞMENİN GEREĞİ OLARAK DA TÜTÜN DUMANSIZ ÜLKE OLMA KONUSUNDA EŞGÜDÜM İÇİNDE ÇALIŞMAYA DAVET ETMİŞTİR. TÜRKİYE BU SÜRECE ASLINDA UZUN YILLARDAN BU YANA EMEK VERMEKTEDİR. 1996 YILI YASASI PEK ÇOK AÇIDAN DİĞER ÜLKELERE ÖRNEK OLMUŞTUR. ANCAK TÜTÜN KONTROLÜ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİNE TARAF OLMAK TIPKI DİĞER TÜTÜN DUMANSIZ ÜLKELER GİBİ TÜRKİYE’DE DE ÇALIŞMALARI HIZLANDIRMIŞTIR.
  
 1. YANLIŞ SÖYLEM/EFSANE: Tütün karşıtı yasaya toplumdan destek azdır !
 
ARAŞTIRMALAR HEM ÜLKEMİZDE HEM DE DİĞER DÜNYA ÜLKE ÖRNEKLERİNDE YASAYA TOPLUM DESTEĞİNİN HER AŞAMADA ÇOK FAZLA OLDUĞUNU ORTAYA KOYMAKTADIR. ÜSTELİK, TOPLUMDA YASAYA DESTEK YASA ÇIKTIKTAN SONRA DAHA DA ARTMAKTADIR.
 
 1. YANLIŞ SÖYLEM/EFSANE: Tütün ile mücadelede tütün içilen (sigaralı)/tütün içilmeyen (sigarasız) alanlar oluşturulabilir !
 
BU SÖYLEMİN GEÇERLİLİĞİ BULUNMAMAKTADIR. ORTAM TAMAMEN TÜTÜN DUMANSIZ OLMADIKÇA PASİF ETKİLENİM(MARUZİYET) ETKİLERİ YOK EDİLEMEMEKTEDİR. ÖZELLİKLE KAMUOYUNU YANLIŞ BİR ŞEKİLDE MEŞGUL
EDEN KLİMALI ORTAMLARIN YARATILMASININ BU ANLAMDA HİÇBİR BİR KATKISI YOKTUR.
 
TÜRKİYE’DE TÜTÜN KARŞITI YASA ORTAMIN TÜTÜN DUMANSIZ OLMASINI SAĞLAMIŞTIR.
 
 
Aşağıda ismi bulunan meslek odaları, uzmanlık dernekleri tütün yasasının 19 Temmuz 2009 tarihinden bu yana uygulanmasından memnuniyet duymaktadır. Bundan sonraki süreçte de yasanın uygulanması konusundaki duyarlılıklarını ve kararlılıklarını değerli basın mensupları aracılığı ile paylaşmayı sürdüreceklerdir.
 
Saygı ile duyurulur….

 Ankara Sağlık Meslek Örgütleri:

Ankara Diş Hekimleri Odası  
Ankara Eczacı Odası
Ankara Tabip Odası
Hemşireler Derneği                             
Türk Tabipleri Birliği
 

 

TTB-Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (UDEK) Üyesi Dernekler:

Halk Sağlığı Uzmanları Derneği          
Türk Geriatri Derneği                         
Türk Toraks Derneği
Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği                          
Pratisyen Hekimlik Derneği Ankara Şubesi
Geriatri Gerontoloji Derneği               
Türk Pediatrik Onkoloji Grubu Derneği
 

 

Diğer Katılımcı Örgütler:  

Sigara ve Sağlık Ulusal Komitesi
Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu
Türk Geriatri Vakfı