İstanbul Sağlık Meslek Örgütlerinin

İstanbul Sağlık Meslek Örgütlerinin 4207 sayılı Kanun Hakkında Basın Açıklamasıİstanbul Tabip-Ecza-Dişhekimi-Veteriner Odaları ve Türk Hemşireler Derneği, 28.07.2009,

İstanbul Sağlık Meslek Odalarının Basın Açıklaması
Tarih: 28.07.2009
Yer   : İstanbul Tabip Odası

Sigara Yasağı Demokratik mi? Faşizan mı?

Joe Jackson mı, hekimler mi daha bilimsel ?

Sigara yasağı radikal dini bir girişim mi?

Kanser ile para kazanmak doğru mudur?

Yasa yargıya taşınırsa ne yapılır?

Ülkemiz tarihinin en önemli halk sağlığı kanunlarından biri olan kapalı alanlarda sigarayı yasaklayan 4207 sayılı kanun üzerinde yapılan spekülasyonlar İstanbul Sağlık Meslek Odalarının cevap vermesi ihtiyacını doğurmuştur.

Yasanın faşizan olduğu ve demokrasileri kısıtladığı iddia edilmektedir. Kullanma su havzalarını kirletmenin yasak olması ve herkesin temiz suya ulaşmasının sağlanması gibi, iç ortamlarda havanın temizliği ve bunun güvence altına alınması bir sağlık konusudur. Nasıl başkasının suyunu kirletme hakkı bir demokrasi konusu olamazsa, ortak kullanım alanlarındaki havanın kanserojen taneciklerle kirletilmesi özgürlük olamaz. Bu yasanın getirdiği, ülkemizde yaşayan 50 milyon sigara içmeyen ancak bu güne kadar sigara dumanına sesini çıkarmadan maruz kalanların haklarının iadesi ve korunmasıdır.

Bugüne kadar yapılmış, bilimsel ve istatistiksel bütün ölçümler sigara dumanını ikinci el solumanın kanser ve kalp hastalığı yaptığını bilimsel olarak ortaya koymuştur. İkinci el sigara dumanı ile hastalık ilişkisi inkar edilemeyecek kadar nettir. Buna rağmen bir müzisyenin bu konudaki görüşlerini Dünya Sağlık Örgütü ve Bilim Dünyasından daha muteber bulmak sağlık bilimlerine saygısızlıktır.

Kapalı alanlarda sigarasız hava solumak insanlık hakkıdır. Bu hakkın hiç bir siyasi parti ve görüşle ilgisi olmamalıdır. Dünya Sağlık Örgütünün önerileri doğrultusunda sırasıyla bütün ülkeler bu uygulamayı yapacaktır. Bir kaç uluslararası sigara devine kurban edilen gelişmekte olan ülkelerin mücadelesi anti-emperyalist bir mücadeledir. Bunu İslami görüşe mal etmek haksızlıktır. Ayrıca bu yasağın uygulandığı diğer Dünya ülkeleri Müslüman değildir.

Kanunun uygulanmasını istemeyen, karşı çıkan bazı işletme ve kahve hane sahiplerini sağlığın yanında olmaya alenen kanserin devamından para kazanmak istediklerini ifşa etmemeye davet ediyoruz.

İstanbul Sağlık Meslek Odaları olarak halkımızın sağlığını koruyan yasayı desteklediğimizi ve hiç bir sigara endüstrisi taktiği ile yok ettirmeyeceğimizi yasa eğer yargıya taşınırsa müdahil olacağımızı kamuoyuna duyurmak isteriz.

İstanbul Tabip Odası
İstanbul Eczacılar Odası
İstanbul Diş Hekimleri Odası
İstanbul Veterinerler Odası
Türk Hemşireler Derneği İstanbul Şubesi