19 Temmuz 2009 Bir Dönüm Noktası

19 Temmuz 2009 Bir Dönüm Noktası: "Türkiyenin Havası Artık Tütün Dumansız Olacak!"HASUDER, 19.07.2009,

http://www.hasuder.org/sigara/19_temmuz.pdf).
 
HALK SAĞLIĞI UZMANLARI DERNEĞİ (HASUDER) TÜTÜN İLE MÜCADELE ÇALIŞMA
GRUBU ÜYELERİ MESLEKTAŞLARINI DESTEK OLMAYA DAVET EDİYOR…
 
Bilindiği gibi tütün mücadelesi son dönemlerde oldukça artan bir ivmeyle 20 yıla yakın bir süredir
sürmektedir. Türkiye’de konu ile ilgili 4207 sayılı Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanun
1996 yılında çıkmıştır. Bu yasada değişiklik yapan 5727 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi
ve Kontrolü Hakkında Kanun da 19/1/2008 tarihli ve 26761 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. İki
kademeli olarak uygulanması öngörülen kanunun SON KADEMESİ 19 TEMMUZ 2009’dur.
Tütün mücadelesinde hekim ve sağlık çalışanı rolü uzun yıllardan bu yana HASUDER tarafından çeşitli
platformlarda dile getirilmektedir. Tütün mücadelesi denildiğinde de HER TÜRLÜ TÜTÜN ÜRÜNÜ ifade
edilmektedir. Bugün ülkemizin gündeminde olan NARGİLE de aynı kapsamda değerlendirilmektedir.
HASUDER bir süredir tütün mücadelesi çalışmalarını kurmuş olduğu Tütün ile Mücadele Çalışma Grubu
çatısında sürdürmektedir. Bu bağlamda hem üye hekimlere, hem de diğer hekim ve sağlık çalışanlarına
kanıta dayalı çalışmalar aracılığı ile önerilerde bulunmaktadır.
HASUDER Tütün İle Mücadele Çalışma Grubu aşağıdaki görüş ve önerileri bir kez daha üyeleri ile
paylaşmaktadır:
1. Yeni yasa şimdiki ve gelecek nesillerin sağlığını koruma altına almaktadır.
2. Yasanın uygulanması için hekimlerin ve sağlık çalışanlarının desteği son derece önemlidir.
3. Hekimler hastalar ve toplum için rol modelidirler. Beyaz önlük ve sigara ASLA YAN YANA GELEN
FİGÜRLER OLMAMALIDIR.
4. Halk sağlığı uzmanları tütün kullanmanın önlenmesi, bırakmada yardımcı olma, kontrol
programlarının değerlendirilmesi ve savunuculuk alanlarında çalışmalarda yer almalıdırlar.
5. Hekimler başvuran her bireye tütün (sigara, nargile, vb) içip içmediğini sormayı, ilgili önerilerde
bulunmayı, gerekli yönlendirmeleri yapmayı bir davranış şekline dönüştürmelidirler. Yasanın kısaorta
dönem önemli bir kazanımının sigara içen bireylerin bu davranıştan vaz geçme niyetinin ve
bu konudaki girişiminin artması olduğu bilinmektedir. Halk sağlığı uzmanları bırakma konusundaki
hizmetlerin önemli bir parçası olabilmeli, bu konuda gerekli eğitimleri aldıktan sonra bırakma
kliniklerinde profesyonel yaklaşımlarını sergileyebilmelidirler.
6. Tütün mücadelesinde literatür takibi yapılmalıdır. Ulusal ve uluslararası güncel veriler izlenerek
üyeler çalışmalar sürdürülmelidir. HASUDER web sayfası bu konuda ortak bir paylaşım ortamıdır.
Üyelerin bu ortamı desteklemesi süreci zenginleştirir.
7. HASUDER üyeleri toplumda tütün mücadelesi konusunda duyarlılık artırıcı çalışmalara devam
etmelidirler.
8. Kanıta dayalı çalışmalara HASUDER üyeleri katkı sunabilirler.
9. Tütün mücadelesinde il yapılanmaları HASUDER üyeleri için emek verilen bir platform olabilir.
Ülkemizin farklı illerinde görev yapan Halk Sağlığı Uzmanları bu yapılanmada yer aldıkları
takdirde birikimlerini buraya aktarabilirler. Bu konuda çalışan uzmanlar arasında da işbirliği
yapılabilir, iletişim sağlanabilir.
10. HASUDER tarafından düzenlenen ulusal toplantılarda tütün kontrolü öncelikli bir konu olmalıdır.
Bu başlığın zenginleştirilmesi üyelerin konu ile ilgili yaptıkları çalışmalara bağlıdır.
11.Tütün alışkanlığını bırakmak isteyen yurttaşlara danışmanlığa ek olarak ilaç/tedavi desteği
gerektiğinde hekim tarafından önerilen ilaç tedavisinin sosyal güvenlik kurumu tarafından
karşılanabilmesi için HASUDER tarafından yapılacak olan çalışmalara üyelerin destek vermesi
önemlidir.
SONUÇ OLARAK HASUDER TÜTÜN İLE MÜCADELE GRUBU ÜYELERİ 19 TEMMUZ 2009
TARİHİNDEN İTİBAREN TÜRKİYE’NİN DUMANSIZ HAVA SAHASI ÇALIŞMALARININ BAŞARIYA
ULAŞMASINDAN DUYDUĞU HEYECANI VE BU KONUDA GELECEĞE DAİR UMUDU MESLEKTAŞLARI
İLE PAYLAŞMAKTAN SON DERECE MUTLUDUR.
Saygılarımızla
 
HASUDER Tütün ile Mücadele Çalışma Grubu
19 Temmuz 2009, Ankara