Neden Tekel’i özelleştirdiniz?

Neden Tekel’i özelleştirdiniz?TTB, 19.07.2009,

http://www.ttb.org.tr/index.php/haberler/151-basinaciklamlari/1642-basinaciklamasi
Türk Tabipleri Birliği Basın Açıklaması, 19.07.2009                                                                                                     
 
Bu ülkede ve tüm dünyada, tütün endüstrisine kaptıracak ne bir kuruş paramız ne de bir tek insanımız var. Bu nedenle Türk Tabipleri Birliği olarak 19 Temmuz 2009 tarihinden itibaren tütün endüstrisine getirilen kısıtlamaların hayata geçirilmesinde kamu adına gözlemci ve destekçi olacağımızı da kamuoyuna duyurmak istiyoruz.
Yirminci yüzyılda, birkaç çok uluslu tütün şirketi daha fazla para kazansın diye yüz milyon kişi tütün salgınına kurban edilmiştir. Bugün tütün endüstrisinin kâr oranları azalmasın diye her yıl yaklaşık beş buçuk milyon insan tütün kullanımının yol açtığı hastalıklar nedeniyle ölmektedir.
Daha da acı olan tütün endüstrisinin kâr hırsı nedeniyle 2030 yılında sekiz milyondan fazla, yirmi birinci yüzyılda ise bir milyar kişi ölecektir. 
Türk Tabipleri Birliği’nin de gerek tek başına gerek içerisinde yer aldığı Sigara ve Sağlık Ulusal Komitesi ile birlikte yürüttüğü çabaların bir aşaması olarak 19 Temmuz 2009 tarihi Türkiye açısından özel bir öneme haizdir.
Türkiye, yaklaşık üç kişiden birisinin tütün tükettiği ve yılda 100.000 kişinin tütün tüketimi nedeniyle öldüğü bir ülkedir. Ancak bilelim ki bu ülke tütün endüstrisi açısından oldukça cazip bir ülkedir.
19 Temmuz 2009 tarihinin 1980’li yılların ortalarından itibaren endüstrinin kâr hırsı karşısında saf tutan insanların ve örgütlerin mücadelesine bağlı olduğunu hatırlatmak gerekmektedir. Bu süreçte emek harcayan her bir kişiye, kuruma ve örgüte içtenlikle teşekkürlerimizi sunmak istiyoruz. İnsanları sakat bırakarak para kazanan, insanların ölümlerinden milyar dolarlık servetler edinen tütün endüstrisine karşı uygulamaya konulan tüm kısıtlamaların destekçisi olduğumuzu kamuoyuna bir kez daha duyuruyor ve başta emek örgütleri, meslek örgütleri, sendikalar olmak üzere herkesin desteğini azaltmadan sürdürmesinin önemine dikkat çekiyoruz.
Çünkü unutmayalım ki daha yapacak çok işimiz var.
Bu ülkede ve tüm dünyada, tütün endüstrisine kaptıracak ne bir kuruş paramız ne de bir tek insanımız var. Bu nedenle Türk Tabipleri Birliği olarak 19 Temmuz 2009 tarihinden itibaren tütün endüstrisine getirilen kısıtlamaların hayata geçirilmesinde kamu adına gözlemci ve destekçi olacağımızı da kamuoyuna duyurmak istiyoruz.
Öte yandan mevcut yasanın oluşumunda önemli katkıları olan Adalet ve Kalkınma Partisine bu vesile ile sormak istiyoruz:
Neden Tekel’i özelleştirdiniz?
Neden bu ülkede yaşayan insanların sağlığını çok uluslu bir sigara şirketinin insafına terk ettiniz? Kimler ve hangi güçler bu satışı yapmanızı sizden istedi?
Size toplumların sağlığının çok uluslu bir sigara şirketinin bilânçosundan daha değerli olduğunu hatırlatmak istiyor ve Tekel’in mülkiyetini kamuya geçirmeye davet ediyoruz!
Çabalarımız, Tekel’in mülkiyeti kamuya devredilinceye, tütün tüketimine ayrılan kaynaklar dünyadaki açlık sorununu gidermeye ayrılıncaya ve milyarlarca insanı öldüren tütün endüstrisini bilerek insan öldürdükleri için insanlığın mahkemesine çıkarıncaya dek sürecektir.
 
TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ
 MERKEZ KONSEYİ