Nargile Konulu Güncel Bilgi Notu

Nargile Konulu Güncel Bilgi NotuATO, 16.07.2009,

http://www.ato.org.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=293:ankara-tabip-odas-halk-sal-komisyonu-nargile-konulu-guencel-bilgi-notu&catid=7:komguebilnot
Ankara Tabip Odası, 16.07.2009
 
 
Bilindiği gibi NARGİLE yaklaşık 400 yıldır kullanılan bir tütün ürünüdür. Nargile ilk kez Hindistan’da icat edilmiştir. Ülkemizde de bu ürünün kullanımı son yıllarda gençler arasında hemen her ilde açılmış olan nargile kafeler aracılığı ile yaygınlaşmaktadır. Ankara Tabip Odası Halk Sağlığı Komisyonu aşağıdaki ayrıntıları 19 Temmuz 2009 öncesi kamuoyu ile bir kez daha paylaşmayı yararlı görmektedir: 
1.      NARGİLE BİR TÜTÜN ÜRÜNÜDÜR.
2.      Nargile Dünyada en fazla Kuzey Afrika, Doğu Akdeniz ülkeleri ve Güney Doğu Asya ülkelerinde kullanılmaktadır.
3.      Nargile kullanıcıları nargileyi sigaradan daha farklı bir ürün olarak ALGILAMAMALIDIRLAR.
4.      Yaklaşık bir saatlik (20-80 dakika arasında) sürebilen bir nargile içimi sonucunda solunan duman miktarı 100-200 adet sigara içilmesiyle alınan duman miktarı kadardır.
5.      Nargile içicileri bağımlı oldukları nikotin miktarını alabilmek için nargile dumanını daha fazla/derin içlerine çekebilmektedirler. Bu durum onları sistem içinde yer alan kanser yapıcı kimyasallara daha fazla maruz kalmalarını beraberinde getirmektedir. Dumandan pasif etkilenime maruz kalan bireyler için de kanser, kalp hastalıkları, solunum sistemi hastalıkları, gebelik dönemi riskleri geçerlidir.
6.      Nargilenin tütün olarak algılanmasının önündeki en önemli engellerden birisi içine katılan meyve esanslarıdır. Gençlere sorulduğunda özellikle aromalı nargile içildiğinde tütün ürünü içildiğinin farkına varmadıkları anlaşılmaktadır. Bu tür nargile içildiğinde de hem içiciler, hem de dumandan pasif olarak etkilenenler kömür ve odunun yanmasıyla oluşan dumandaki karbon monoksit, ağır metaller ve kanser yapıcı kimyasallara maruz kalmaktadır.
7.      Nargile içimi sırasında kullanılan ağızlığın ortak kullanımı bulaşıcı hastalıkların geçişi açısından da önemli bir risk oluşturmaktadır. Özellikle tüberküloz (verem) ve hepatit (sarılık) öncelikli risklerdir.
8.      Nargile bir tütün ürünü olduğu için 4207 sayılı “Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun” kapsamındaki yasaklar dahilindedir. Kamuoyu 19 Temmuz 2009 tarihinde Türkiye’nin TÜTÜNSÜZ ÜLKE olacağını bilmektedir. Bu tarihten itibaren lokanta, kahvehane, kafe, birahane gibi bitki özlü nargile de dahil olmak üzere nargile içilen tüm alanlar “Dumansız Hava Sahası” kapsamında yer alacaktır. 
Ankara Tabip Odası Halk Sağlığı Komisyonu çalışanları Türkiye’nin TAMAMEN TÜTÜN DUMANSIZ olacağı 19 TEMMUZ 2009 tarihini sağlıklı toplum olma yolundaki en önemli adımlardan birisi olarak değerlendirmekte ve temsil ettiği hekim kitlesini bu sürece destek vermeye davet etmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur… 
Yararlanılan başlıca kaynaklar:
1.       TobReg. Advisory Note; Waterpipe Tobacco Smoking: Health Effects, Research Needs and Recommended Actions by Regulators. WHO Tobacco Free Initiatives, WHO publications, 2005; pp. 4-5.
2.       Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun. http://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/kanunlar_sd.durumu?kanun_no=5727. Erişim tarihi: 3 Temmuz 2009.