Türkiye tamamen sigarasız 13. ülke olacak

Türkiye tamamen sigarasız 13. ülke olacakTTB, 30.05.2009,

http://www.ttb.org.tr/index.php/haberler/basinaciklamalari/1589-basinaciklamasi
TTB, 30.05.2009
TTB BASIN AÇIKLAMASI
Türkiye tamamen sigarasız 13. ülke olacak
 
Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli halk sağlığı girişimlerinden biri olan, 4207 sayılı kanun gereği 19 Temmuz 2009 tarihinden itibaren lokantalar, kahvehane, kafeterya, birahanelerde sigara yasağı başlayacaktır.
Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli halk sağlığı girişimlerinden biri olan, 4207 sayılı kanun gereği 19 Temmuz 2009 tarihinden itibaren lokantalar, kahvehane, kafeterya, birahanelerde sigara yasağı başlayacaktır. Yasanın çıktığı her ülkede son dakikaya kadar sigara endüstrisi kaynaklı durdurma girişimleri olmuştur. 19 Temmuz yaklaştıkça ülkemizde de Tütün ürünleri içilmesi için ayrı yerlerin makul bir yaklaşım olduğu ifadeleri yeniden dillendirilmeye başlamıştır.
Türk Tabipleri Birliği, bu gelişmeler doğrultusunda aşağıdaki anımsatmaları yapmayı gerekli görmektedir:
 
Yasakların başlaması için hazırlık süresi gerekmez
·                  4207 sayılı yasa 5727 sayılı yasa ile kuvvetlendirilerek  19 Mayıs 2008 tarihinde yürürlüğe girmiş ve lokantalar, kahvehane, kafeterya, birahaneler için 18 ay süre tanınmıştır.
·                  Bir 18 ay daha süre istemenin mantıklı bir gerekçesi olamaz. Kalan iki ay işletmeleri temizleme ve yasak yazılarını asmak için yeterli süredir.
·                  Tütün ürünleri kullanılan ve kullanılmayan bölümler yapıp havalandırma taktırma süresi istenmektedir. Kanun böyle bir ayrıma izin vermemektedir. Dolayısıyla böyle bir süreye de ihtiyaç yoktur.
 
Yasayı durdurmaya çalışmak işletme çalışanının sağlığını hiçe saymaktır
·                  Tütün ürünlerinin kullanıldığı işletmelerde çalışanlar kendileri sigara içseler bile 8-10 saat bir çok başka kişinin de dumanını soluyarak çok yüksek sağlık riskine maruz kalmaktadırlar.
·                  Türkiye’deki mevcut işçi sağlığı ve güvenliği yasaları çalışanların toksik gazlara maruz bırakılmasını yasaklamaktadır.
·                  İşletme karlılığı öne sürülerek insanları hastalık ve ölüme sürüklemek kabul edilemez ve yasal yaptırım gerektirir.
 
Havalandırma sistemleri tütün dumanını temizlemez
·                  Dünyada bugün bilimsel olarak geçerli hiçbir teknoloji tütün dumanını salındığı ortamdan temizleyememektedir.
·                  Yukarıdaki gerçeğe rağmen tütün dumanı içilen yerlerin ayrılması ve havalandırma takılmasından bahsedilmektedir. Bu havalandırma sistemleri hem işe yaramayacak, hem de işletmelere ek elektrik masrafı getirecektir.
·                  Sigara firmalarının işletmelere havalandırma sistemleri taktıracağının beyan edilmesi, kanunu engellemek için yanıltıcı kampanyaların arkasında sigara endüstrisi olduğunu bir kez daha göstermektedir.
·                  2004 yılında imzaladığı Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi gereği havalandırma sistemi koyarak sigara içilen yer ayırmak uygun değildir.
 
Sigara yasağı işletmeleri zarar ettirmez 
·                  Bağımsız bilimsel çalışmaların tümü, sigara yasaklarından sonra ödenen vergilerin, istihdamın azalmadığını ve iflasların artmadığını göstermektedir. Başka bir deyişle, kanunlar işletmelerin zarar etmesine neden olmamıştır.
·                  Sigara endüstrisinin ikram sektörünü yanlış verilerle korkutması başka ülkelerde de yaşanmıştır. Amerika Birleşik Devletlerinde ikram sektörü adına sahte dernek isimleri ile sigara firmalarının gazete ilanları ödediği bile ortaya çıkmıştır.
 
Hastalığın ve ölümün devam etmesinden para kazanmayı istemek ahlak dışıdır
·                  4207 sayılı kanun sigara içmeyenlerin kapalı alanlarda sağlığını korumak, ülkemizde yaşayan milyonlarca kronik obstriktif akciğer hastası, astımlı, kalp hastası, hamile,yaşlı ve çocukların giremedikleri tütün dumanlı alanları ortadan kaldırarak ayrımcılığa son vermektedir.
·                  4207 sayılı kanun lokanta, bar, kahvehane, birahane gibi işletmelerde çalışanların sağlığını koruyan bir yasadır.
·                  4207 sayılı kanun ülkemizde sigara içen 22 milyon kişinin bağımlılığından kurtulması, yılda sigaraya bağlı 100 bin ölümün, 90 bin akciğer kanserinin azalması için , gençlerin sigaraya başlamaması için bir fırsattır.
·                  İşletme karı kandırmacası ile halk sağlığını koruyan bir yasaya karşı çıkmak  Hastaları  çocukları , sigara içmeyen 50 milyon kişiyi gözden çıkarmak demektir.
 
TTB halk sağlığını tehdit eden her girişime karşı duran bir meslek örgütü olarak halkı sağlığına ve yasasına sahip çıkmaya çağırmaktadır.
TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ
MERKEZ KONSEYİ