31 Mayıs Sigarasız Dünya Günü

31 Mayıs Sigarasız Dünya GünüTÜSAD, 30.05.2009,

http://www.solunum.org.tr/News.aspx?newsId=84
TÜSAD, 30.05.2009

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre dünyadaki en önemli sağlık sorunu başta sigara olmak üzere tütün kullanımıdır. Halen dünyada yaklaşık 1 milyar 250 milyon insan sigara içmektedir ve önümüzdeki yüzyılda yaklaşık 1 milyar insanın sigara nedeniyle beklenenden erken dönemde öleceği tahmin edilmektedir. Sigara içenlerin yarısı sigaraya bağlı nedenler yüzünden beklenenden erken dönemde ölmektedir. Sigara ölüm nedeni olan 40’tan fazla hastalığa yol açar.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2009 yılındaki anketine göre ülkemiz genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki bireylerin % 31,3’ü her gün veya ara sıra tütün ve tütün mamullerini kullanmaktadır.
Ülkemizde 20 milyon kişi sigara içicisidir ve her yıl yaklaşık 100 bin insanımızı sigaraya bağlı hastalıklar nedeniyle erken yaşta kaybetmekteyiz. Bu trafik kazalarında yitirdiğimiz sayının 20 katıdır.
Dünya Sağlık Örgütü tüm bu nedenlerden dolayı sigarayla mücadeleye dikkati çekmek ve kamuoyu oluşturmak amacıyla her yıl 31 Mayıs’ı Sigarasız Dünya Günü olarak kabul etmiştir. Bu çerçevede bu yılın teması da ‘Gerçeği Göster Yaşamı Koru’ olarak belirlenmiş ve sigara paketleri üzerine sigaranın yol açtığı hastalıklara ait resimlerin konulmasının sigarayla mücadeledeki önemine dikkat çekilmiştir.
Yine TÜİK’in anket sonuçlarına göre sigara içenlerin % 94,5’i sigara paketleri üzerindeki uyarı işaretlerinin farkındadır. Tütün ve tütün mamulü kullanmayanlarda bu oran %74,6 olarak gözlemlenmiştir.
Son günlerde ülkemiz açısından önemli olaylardan biri de 4207 sayılı yasada değişiklik yapan 5727 sayılı yasanın sigaranın; Özel hukuk kişilerine ait olan lokantalar ile kahvehane, kafeterya, birahane gibi eğlence hizmeti verilen işletmelerde, tüketilemez. hükmünü içeren 1-d bendinin 19 Temmuz’da yürürlüğe girecek olmasıdır.
Bilindiği gibi sigara yalnız içeni değil, aynı ortamda bulunanı da öldürmektedir. Kapalı alanlarda sigara yasağının yürürlüğe girdiği ülkelerde sigaraya bağlı ölümlerin azaldığı gösterilmiştir. Yine yasağın uygulandığı işletmelerin cirolarında da azalma olmadığı görülmüştür. Sonuçta hem insan yaşamı korunmuş hem de ticari faaliyetler aksamamıştır.