31 Mayıs Dünya Sigarasız Günü

31 Mayıs Dünya Sigarasız Günü Basın AçıklamasıTAPDK, 29.05.2009,

“DÜNYA SİGARASIZ GÜNÜ”
31 MAYIS 2009
TÜTÜN VE ALKOL PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
BASIN AÇIKLAMASI
 
Tütün tüketiminin ve tütün dumanına maruz kalmanın yol açtığı yıkıcı sağlık, sosyal, çevresel ve ekonomik sorunlara karşı yürütülen mücadele kapsamında her yıl 31 Mayıs günü “Dünya Sigarasız Günü” olarak kutlanmaktadır.
 
Küresel tütün salgınını önlemek üzere Dünya Sağlık Örgütü önderliğinde hazırlanan ve şu anda 164 ülkenin tarafı bulunduğu Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesinin 2004 yılında Ülkemiz adına Sağlık Bakanlığımızca imzalanmasının akabinde, Ülkemiz tütün ürünlerinin zararlarından korunmak yolunda önemli adımlar atmış ve bu konuda etkin hukuki düzenlemeleri olan sayılı ülkeler arasına girmiştir.
 
Tütün kontrolünde temel amaç, tütün ürünleri tüketiminin başta kanser olmak üzere çeşitli hastalıklarla ispat edilmiş neden-sonuç ilişkisi ile kullanım yaygınlığını dikkate alarak, tüketimi azaltmak, yeni başlayacakları önlemek ve pasif maruziyeti ortadan kaldırmaktır. Ülke olarak hedefimiz 2012 yılına kadar 15 yaş üzerinde tütün ürünü tüketmeyenlerin oranını yüzde 80’nin üzerine çıkarmak, 15 yaş altında ise yüzde 100’e yaklaştırmaktır.
 
Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) olarak, tütün kontrolüne ilişkin 4207 ve 4733 sayılı Kanunlarda ve “Ulusal Tütün Kontrol Programı ve Eylem Planı (2008-2012”nda belirlenen Kurumsal görevlerimizi öncelikle birey ve toplum sağlığı adına sosyal sorumluluk olarak algılamaktayız.
 
Vatandaşlarımızın da bu konuda yüksek bir duyarlılığa sahip olduğu, tütün bağımlılığı olsun olmasın, tütün ürünlerinin kullanımı konusunda yürütülen tütün kontrolüne yönelik çalışmaları samimiyetle desteklediği bilinmekte ve takdirle karşılanmaktadır.
 
TAPDK, tütün kontrolü çalışmalarında Sağlık Bakanlığımızın yanı sıra en etkin şekilde yetkilendirilmiş ve görevlendirilmiş bir kamu otoritesidir. TAPDK, tütün kontrolü alanında ülke çapında sürdürülebilir, kapsamlı ve kanıta dayalı etkili plan ve stratejilerin geliştirilmesi, uygulanması ve uygulatılması, hedeflere ulaşılması ve stratejilerin uygulanmasına yönelik çalışmalara katkı sağlamaktadır.
 
Bilindiği üzere, 2006 yılından bu yana tütün ürünleri paketleri üzerinde usul ve esaslarını Kurumumuzun belirlediği sağlık uyarıları yer almaktadır. Dünya Sağlık Örgütü, 31 Mayıs Dünya Sigarasız Günü için her yıl bir ana tema belirlemekte olup, 2009 yılının ana teması olarak tütün ürünleri paketleri üzerinde yer alan resimli uyarıları belirlemiştir Tütün ürünlerinin neden olduğu hastalık ve zararlı etkilere görsel olarak dikkat çekmek ve vurgu yapan bu resimli uyarı mesajları Kurumumuzun aldığı bir kararla 1 Ocak 2010 tarihinden itibaren tütün ürünleri paketleri üzerinde yer almış olacaktır. Tütün ürünleri paketleri üzerinde yer alacak resimli sağlık uyarılarına Kurumumuzun www.tapdk.gov.tr adresinden Kaynak Liste adı altında ulaşılabilmektedir.
 
31 Mayıs Dünya Sigarasız Günü nedeniyle sağlığın pazarlığı olamayacağını belirtir, bu yönde bireylerin ve toplum sağlığının korunmasının Anayasal ve yasal görev ve sorumluluklarımız olduğunu hatırlatarak tüm halkımıza “Havanı Koru” mesajımızı, iyilik ve esenlik dileklerimizi arz ediyorum. Saygılarımla.
 

                                                                    Dr. Mehmet KÜÇÜK
                                         Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurum Başkanı