Türkiye 19 Temmuz 2009’da Tamamen Tütünsüz

Türkiye 19 Temmuz 2009’da Tamamen Tütünsüz Ülke Olacak !www.ato.org.tr, 21.05.2009,

ANKARA TABİP ODASI ÜYESİ HEKİMLERİN DİKKATİNE: 
Sağlığın korunması kapsamında tütün ile mücadele Dünyada güncel ve öncelikli bir alan olarak kabul edilmektedir. Bunun en önemli nedeni ise tütüne bağlı sağlık sorunlarının küresel düzeyde hastalık ve ölüm nedenlerinin başında yer almasıdır. Küresel hastalık yükü olarak kabul edilen pek çok sorun kıtalar ve bölgeler arasında farklılık gösterirken en sık kullanılan tütün ürünü olan sigara içimi hemen her bölge ve kıta için aynı derecede önem taşımaktadır.
Bu kadar yaygın olan tütün kullanımının önlenmesinde toplumdaki her bireyin katkısı beklenmektedir. Ancak bu mücadelede “rol modeli” olarak da kabul edilen hekimlik mesleğinden doğal olarak beklenti daha fazladır. Hekimlerin tütün mücadelesindeki rolleri birden fazladır. Birinci ve en önemli sorumluluk kendileri toplumdaki diğer bireyler için rol modeli olmalarına bağlı olarak kendilerinin bu alışkanlığı edinmemeleridir. Diğer sorumluluk ise tütün ile mücadelenin herkes tarafından bilinen “bireylerin sigara içme alışkanlığını edinmemeleri”, “içenlerin bırakmaları” ve “sigara içmeyen bireylerin sigara dumanından pasif etkileniminden korunmaları” basamaklarına ilişkindir.  
Türkiye; “TAMAMEN TÜTÜNSÜZ ÜLKE” yolundaki önemli sürece 7/11/1996 tarihli ve 4207 sayılı Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanun’da değişiklik yapan 5727 sayılı Kanun’un 19/1/2008 tarihli ve 26761 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanması ile adım atmıştır. İki aşamalı olan Kanunun ilk aşaması 19 Mayıs 2008 tarihinde uygulanmaya başlanmış olup “özel hukuk kişilerine ait olan lokantalar ile kahvehane, kafeterya, birahane gibi eğlence hizmeti verilen işletmelerde tütün kullanımını yasaklayan ikinci aşama 19 Temmuz 2009’da yürürlüğe girecektir. Bir başka ifadeyle TÜRKİYE 19 TEMMUZ 2009’DA TAMAMEN TÜTÜNSÜZ ÜLKE OLACAKTIR. Bu gelişme sağlık alanında bir dönüm noktasıdır.
Türkiye’de Kanunun başarıyla uygulanabilmesi için toplum düzeyinde Dünyada kanıtlanmış en önemli halk sağlığı sorununun etkilerini azaltmak (ya da yok etmek) adına uzlaşma sağlanmalıdır. Kimi çevreler tarafından “yasak” olarak algılanan bu uygulamanın temelinde İNSAN SAĞLIĞINI KORUMAK, SİGARA İÇMEYENLERİN SİGARA DUMANINDAN ETKİLENİMİNİ ENGELLEMEK yattığının 19 Temmuz 2009 öncesinde her birey tarafından çok iyi kavranması gerekmektedir. İşte bu aşamada HEKİMLERİN KANUNA SAHİP ÇIKMA KONUSUNDAKİ DOĞRU VE GÜÇLÜ DURUŞLARI önemlidir.  
Ankara Tabip Odası yöneticileri olarak üyelerimiz olan hekimlere çok iyi bildiklerini düşündüğümüz bu rollerini tekrar hatırlatır, TÜRKİYE’NİN TAMAMEN TÜTÜNSÜZ ÜLKE olma yolundaki başarısını desteklediğimizi bir kez daha kamuoyuna saygı ile duyururuz.