31 Mayıs Sigarasız Dünya Günü

31 Mayıs Sigarasız Dünya Günü Basın BildirisiTTD, 14.05.2009,

SİGARA VE SAĞLIK UYARILARI
 
Tütün tüketimi önlenebilir bir ölüm nedenidir. Dünyada her yıl 5 milyonun üzerinde insanın ölümüne yol açmaktadır Bu rakam trafik kazalarından, AİDS’den, veremden ve sıtmadan ölenlerin toplamından fazladır. Böyle olmasına rağmen sigara, yasal olarak satılabilen ve ölüme yol açan tek ticari üründür. Bu yönüyle sigara legal bir kitle imha silahıdır. İçenlerin yarısından fazlası, sigaranın yol açtığı akciğer, kalp, beyin hastalıkları başta olmak üzere sigarayla ilişkili hastalıklardan kaybedilmektedir. Sadece içmek değil, dumanını solumak bile bu hastalıkların oluşması için yeterlidir. Özellikle çocuklar, çevresel sigara dumanına maruz kaldığında erişkinlere göre daha ciddi sağlık riskleri ile karşı karşıya kalmaktadır.
 
Bu zararlar çok iyi bilinmesine rağmen, sigara firmaları daha fazla insanı bağımlı ve hasta yapmak için her yıl milyonlarca dolar harcamaktadır. Bir pazarlama taktiği olarak da sigaranın albenisi olan renkli paketlerde satışa sunulmasına çalışılmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), bu nedenle 2009 yılı 31 Mayıs Dünya Sigarasız Günü için sigara paketlerinde sigaranın yol açtığı hastalıklar ile ilgili görsel ve yazılı materyallerin daha etkili kullanılması gerektiğine vurgu yapmaktadır. Bu yıl DSÖ sloganı olarak ilan edilen “Sigara ve Sağlık Uyarıları” konusu Türk Toraks Derneği (TTD) Tütün Kontrolü Çalışma grubu tarafından da benimsenmiştir. Bilindiği gibi ülkemizdeki tütün ürünlerinin üzerinde sağlıkla ilgili yasal uyarı yazıları, 2006 yılından bu yana büyütülerek daha görünür hale getirilmiştir. Ancak bu yeterli değildir. Bu yazıların çarpıcı ve vurgulayıcı görsellerle desteklenmesi gerekmektedir. Dünya Sağlık Örgütü bunun için bir komisyon kurmuş ve çalışma başlatmıştır. İlerleyen dönemde bu çalışmaların ülkemizde de tamamlanarak hayata geçirileceği bilinmektedir. Sigara paketlerinin üzerindeki sağlık uyarı yazılarının kısa ve etkili olması gereklidir. Aynı zamanda insan onurunu zedelemeyen özellikte fotoğrafların, sigara bırakmada ve özellikle gençlerin sigaraya başlamasının engellenmesinde etkili olacağı kanıtlanmıştır. Bu nedenle ülkemizde sigara paketlerinde uyarı yazılarının yanında grafik ve fotoğrafların da konulması uygulamasının 2010 yılında başlayacağı öngörülmektedir.
 
Türk Toraks Derneği Tütün Kontrolü Çalışma Grubu bu yıl sigara paketleri üzerine etkileyici özellikte resimlerin konması hayalini hazırladığı görsel materyaller üzerinden gerçekleştirmiş, oluşturduğu posterler ile tüm üyelerine ve kamuoyuna gerekli uyarı mesajını vermeyi hedeflemiştir.
 
31 Mayıs günü TTD’nin 15 şubesinde konuyla ilgili çeşitli bilimsel etkinlikler düzenlenecek, konu siz değerli basın mensupları aracılığıyla kamuoyuna iletilecektir.
 
Saygılarımızla,
 
 
Prof. Dr. Muzaffer Metintaş                                    Doç. Dr. Zeynep Aytemur
TTD Genel Başkanı                                                 TTD Tütün Kontrolü ÇG Başkanı