Tütün Ürünleri ve Kanunla İlgili...

Tütün Ürünleri ve Kanunla İlgili Yanlış Bilinenler, 21.08.2008,

http://www.havanikoru.org.tr/Docs_Basin_Merkezi/Tutun_
Urunleri_ve_Kanunla_Ilgili_Yanlis_Bilinenler.doc

21.08.2008

Tütün endüstrisi, ticari kaygılar nedeniyle, başkasının içtiği sigaranın dumanına maruz kalmanın (pasif içicilik, çevresel tütün dumanına maruz kalma) sağlık riskleri ve tehlikelerinin yanı sıra, sigara yasağının ekonomik etkileri konusunda yıllardır halkı yanlış bilgilendirmekte ve yanıltmaktadır. Kişileri ve gelecek nesilleri tütün ürünlerinin zararlarından korumak ve herkesin temiz hava soluyabilmesini sağlamak yönünde düzenlemeler yapan Kanun'un kabul edilmesi ile artan ticari kaygılarından dolayı tütün endüstrisi ülkemizde de Kanun'un etkinliğini ve uygulanabilirliğini yavaşlatma yönünde çalışmalarına hız vermiştir.

Tüm dünyada tütün endüstrisinin tütünle mücadele çalışmalarına karşı sürekli kullandığı yalan ve yanıltıcı söylemlerden bazıları şunlardır:

YANLIŞ! Pasif İçicilik (Çevresel Tütün Dumanına Maruz Kalma) Tamamen Uydurmadır

Çevresel tütün dumanına maruz kalma gerçek bir sağlık tehdididir. Sigara; her yıl % 2,8'i akciğer kanserinden, %14'ü de neden olduğu diğer hastalıklardan olmak üzere 200.000 çalışanın ölümüne neden olmaktadır. Bu insanların birçoğu restoranlar, eğlence ve hizmet sektöründe çalışmakla birlikte sigara içilen ortamlarda çalışan ya da bulunan herkes risk altındadır.

Tütün endüstrisi, iddialarını desteklemek adına bazı araştırmaları ileri sürmektedir. Bu araştırmalarda; tütün kullanımının zararlı olduğuna dair yeterli kanıt olmadığı vurgulanmaktadır. Ancak bu araştırmalar zaten ütün endüstrisi veya bağlı organizasyonlar tarafından finanse edilmektedir.

YANLIŞ! Sigara İçenler ve İçmeyenler Aynı Ortamda Yaşayabilir

 Seçimlere saygı, sigara içen ve içmeyenlerin bir uyum içerisinde yaşaması, tütün endüstrisinin en büyük pazarlama kampanyasıdır. Tütün endüstrisi bu yaklaşımın, sigara içen ve içmeyenlerin aynı ortamı hoşgörü ile paylaşmalarını sağlayabileceği iddiasındadır. Ancak; bu yaklaşımlar halk sağlığını korumakta yeterli olmadığı için birçok gelişmiş ülkede tütünle mücadele yasal düzenlemelerle yürütülmektedir.

YANLIŞ! Havalandırma Sistemleri Sigara İçmeyenleri Pasif İçiciliğin Zararlarından Korumaktadır 

Tütün endüstrisi sigara içen ve içmeyenleri aynı kapalı ortamda bulundurabilmek için pahalı havalandırma sistem ve araçlarını teşvik etmektedir. Bu, sadece yasayı yıpratabilmek için uygulanan bir taktiktir. Havalandırma sistemleri pahalı olmalarının yanı sıra işe de yaramamaktadırlar.

Çünkü tütün dumanı hem gaz hem de partiküller (çok küçük parçacıklar) bulundurur. Havalandırma sistemleri, tüm partiküllerin ve özellikle de gazların giderilmesinde yetersiz kalmaktadır. Ayrıca birçok partikül daha havalandırmaya ulaşmadan giysi, mobilya, duvar, tavan gibi yerlere yapışmaktadır. Havalandırma oranını arttırmak kapalı alanda bulunan tütün dumanı dâhil tüm kirleticilerin ortamdaki yoğunluğunu azaltmakta ise de; sadece kokunun kontrolü için bile standartlardan 100 kat daha fazla havalandırma gerekmektedir. Sigara dumanında bulunan zehirli maddelerin temizlenmesi için ise bundan çok daha fazla havalandırma oranları gerekmektedir ki; bu da pratik olmadığı gibi uygulanabilir de değildir.

Unutmayalım ki sadece %100 dumansız hava sahası sigaranın zararlarını önleyebilir.

YANLIŞ! Sigarasız Alanlar Asla Oluşturulamaz, Bu kanun Uygulanamaz.

Dumansız hava sahalarını, sigara kullanmayanların yanı sıra kullananlar da desteklemektedir. Eğer doğru uygulanırsa, Kanun, insanları başkalarının içtiği sigara dumanının zararlarından koruyacak en etkili yöntemdir. Bununla birlikte bu Kanun sigara içenleri bırakmaları konusunda desteklemekte ve bırakmalarını kolaylaştırmaktadır.

Başta İrlanda, Yeni Zelanda, Norveç ve İskoçya gibi birçok ülkenin ve San Francisco, El Paso, Boston ve New York gibi şehirlerin uygulamalarından elde edilen tecrübelere göre sigarasız alanlar halk tarafından büyük destek görmekte ve başarıyla uygulanmaktadır.

Nitekim ülkemizde de Kanun ile ilgili kamuoyu araştırmalarına göre halkımızın yaklaşık % 90'ı başkasının içtiği sigaranın dumanına maruz kalmanın, insan sağlığı için çok ciddi bir risk olduğunu düşünmektedir ve sigara kullansın ya da kullanmasın yaklaşık % 85'i bu Kanunu desteklemektedir.

YANLIŞ! Dumansız Hava Sahası, Restoran ve Barların İş Kaybına Neden Olacaktır

Kanada, İrlanda, İtalya, Norveç gibi ülkeler ve El Paso ve New York gibi şehirlerde yapılan araştırmalara göre, tütünle mücadele konusundaki Kanun sonrası, bu işletmelerin işleri aynı seviyede kalmış ve hatta bazılarında artmıştır. İngiltere'de yapılan bir araştırma, Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren sigara içmeyenlerin bu mekânlara daha sık gittiğini göstermektedir.

Tütünle mücadele Kanununun, ekonomiye kötü etkisi olduğunu ispatlayan bir tek tarafsız araştırma olmamasına rağmen, tütün endüstrisi, taraflı araştırmalar yaptırarak, işletme sahiplerini ve politikacıları bunun tam tersine ikna etmeye çalışmaktadır.

YANLIŞ! Kanun, Sigara Kullananların Haklarını ve Seçme Özgürlüğünü İhlal Etmektedir

Kanun, özgürlükleri ihlal etmekle değil sadece halkın sağlığını korumakla ilgilidir. Birçok insanın sigara kullanmadığı ve birçok sigara kullanıcısının da sigarayı bırakmak istediği gerçeği unutulmamalıdır. Sigara kullananların pek çoğu istediği için değil, bütün tütün ürünlerinde bulunan ve bağımlılık yapıcı bir madde olan nikotine olan bağımlılıkları nedeniyle sigara içmektedir. Bir insanın temiz hava soluma hakkı, sigara içenlerin kapalı alanlarda sigara içme hakkından, ki bu hak başkalarının sağlığını tehlikeye atmaktadır, daha önceliklidir.

YANLIŞ! Tütün Kullanımının Azaltılması Sadece Gelişmiş Ülkelerin Sorunudur

Dünyada sigara kullanıcılarının yaklaşık % 80'i gelişmekte olan ülkelerde yaşamaktadır. Dolayısıyla tütünden kaynaklı ölüm ve hastalıklar da hızla bu ülkelere kaymaktadır. Bugün tüm dünyada, yılda 5 milyon kişi sigara kullanımı dolayısıyla ortaya çıkan hastalıklardan hayatını kaybetmektedir ve 2020 yılına kadar, bu ölümlerin % 70'i gelişmekte olan ülkelerde olacaktır. Bu demektir ki gelişmekte olan ülkeler, önümüzdeki yıllarda tütün tüketimine bağlı artan sağlık harcamaları ve ciddi iş gücü kayıpları ile karşı karşıya kalacaklardır.

YANLIŞ! Sigara Vergilerinin Artırılması Devletin Gelirinin Azalmasına Yol Açacaktır

Sigaranın fiyatının arttırılması sigaraya talebi düşürmenin etkili yöntemlerinden biridir. Yüksek fiyatlar sigara kullanıcılarının bırakmasında ve diğer bireylerin özellikle gençler ve ekonomik durumu kötü olanların başlamasına engel olmaktadır. Sigara paket fiyatının ortalama % 10 oranında arttırılması, gelişmiş ülkelerde talebi % 4 ve gelişmekte olan ülkelerde % 8 azaltmaktadır. Bunun anlamı, milyonlarca hayatın kurtulmasıdır. Dünya Sağlık Örgütü talepteki bu azalmaya rağmen, gelirin %7 artacağını hesaplamıştır. Bunun nedeni, sigara talebindeki düşüşün artan fiyattan yüzdesel olarak daha düşük olmasından kaynaklıdır. Ayrıca, sigarayı bırakanlar, harcanan parayı başka mal ve hizmetlere yönlendirecektir ki, bu da vergi demektir.

YANLIŞ! Yüksek Tütün Vergisi Kaçakçılığa Neden Olacaktır

Tütün endüstrisi vergi artışının düşük vergili ülkelerden yüksek vergili ülkelere kaçakçılığı arttıracağını, bunun da sigara tüketimini yüksek tutarken, devlet gelirini düşüreceğini iddia etmektedir. Her ne kadar kaçakçılık çok ciddi bir problem olsa da, Dünya Bankası, raporunda tütün ürünlerine yapılan vergi artışından sonra sigara tüketiminin azalmakta, devlet gelirinin artmakta olduğunu göstermiştir. Yapılması gereken vergi artışını engellemek yerine, kaçakçılığa karşı sıkı önlemler almaktır. Zaten tütün endüstrisinin sigara kaçakçılığına karşı tavrı, bu yönde acil harekete geçilmesinin gerekliliğini göstermektedir.

YANLIŞ! Tütün Vergilerinin Artışı, Gelir Düzeyi Düşük Vatandaşlara Zarar Verecektir

Tütün şirketleri, tütün ürünlerinin fiyatının artmaması gerektiğini, artarsa bundan en çok düşük gelirli çalışanların zarar göreceğini söylemektedir. Araştırmalara göre, sigara kullanımının neden olduğu ölümlerin yanı sıra hastalık masrafları düşük gelirli ülkeleri ciddi zarara uğratmaktadır. Ayrıca tütün fiyatlarındaki artıştan birincil sırada faydalananlar, sigarayı bırakmaya meyilli olan, azaltan veya tamamen bırakan düşük gelirli çalışanlar olmaktadır. Örneğin: Çin'de, tahmini sigara vergisi % 10 arttırıldığında tüketim % 5 azalmış, gelir % 5 artmıştır ve bu da Çin' deki en fakir 100 milyon vatandaşın 1/3'ünün temel sağlık hizmetlerini karşılamaya yeterli finansal kaynak oluşturmuştur.

YANLIŞ! Ev Ortamında Çevresel Tütün Dumanına Maruz Kalma Miktarı Artacak ve Daha Çok Çocuk Zarar Görecektir

Tütün sektörü, Kanun sonrası kapalı ortamlarda sigara içemeyen tiryakilerin evlerinde daha çok sigara tüketecekleri bundan dolayı da çocukların tütün dumanına maruziyetin zararlarını çok daha yoğun yaşayacağını iddia etmektedirler.

Oysaki İngiltere gibi ülkelerde Kanun öncesi ve sonrası ev ortamında çevresel tütün dumanına maruz kalma düzeyleri araştırılmıştır. Sonuçlara göre maruziyet miktarı azalmıştır, çünkü insanlar Kanun sonrası bilgilenerek ve cesaretlenerek evlerini de sigarasız ortam haline getirmeye başlamışlardır.