Yasal Olmayan Tütün Ticareti

Yasal Olmayan Tütün Ticareti Küresel Hastalık Yüküne Yol Açmaktadır, DSÖ Cenevre Basın Bülteni WHO/62, 30.07.2002,

 

http://undp.un.org.tr/who/bulten/turk/bul8tutunbultwho62.HTM


YASAL OLMAYAN TÜTÜN TİCARETİ KÜRESEL HASTALIK YÜKÜNE YOL AÇMAKTADIR
(DSÖ Cenevre Basın Bülteni WHO/62, 30 Temmuz 2002)
 
 Dünya Sağlık Örgütü New York'ta bulunan Birleşmiş Milletler'de düzenlenen uluslararası bir konferans süresince yasal olmayan tütün ticaretinin küresel ölümlere ve hastalıklara yol açtığına dikkat çekmiştir.
Yasal olmayan tütün ürünlerinin ticareti Birleşik Devletler Alkol, Tütün ve Ateşli SilahlarKuruluşu  tarafından düzenlenen Yasal Olmayan Tütün Ticareti konferansının odağındaki konuydu.  Bu konu aynı zamanda Dünya Sağlık Organizasyonu'nun 191 üyesinin tütün kontrol toplantısı için yaptığı uluslararası antlaşmayla sürdürdüğü küresel görüşmelerin başlıklarından biriydi.
Dünya Sağlık Örgütü yasal olmayan tütün ticaretinin sigarayı daha ucuz ve ulaşılabilir hale getirerek küresel bir yükselişe neden olduğunu belirtmektedir. Bu durum özellikle sigara tüketiminde fiyata duyarlı ve sağlığın korunması konusunda yeterli çabayı göstermeyen kişilerin ilgi sini çekmektedir .Bu durum ayrıca, sigaranın paketler yerine tek tek satılmasına ya da gençlerin daha kolay ulaşabilcekleri yasalarla düzenlenmeyen dükkanlarda satılmasına imkan vermektedir.
Veriler iki sigara içicisinden birinin tütün kaynaklı hastalıktan öldüğünü göstermektedir. Tütün her yıl dört milyondan fazla insanın ölmesine yol açmaktadır ve 2022 yılı itibariyle bu rakamın 8.4 mjlyona_ulaşması beklenmektedir.  Bu ölümlerin %70'i gelişmekte olan ülkelerde olmaktadır. Tütün tüketimi bugün en büyük önlenebilir ölüm nedenleri arasındadır. Bu tüketim oranının hayatı korumak üzere Dünya Sağlık Örgütü tarafından kamu sağlık önceliği olarak açıklanmıştır. 
Dünya Sağlık Örgütü Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar İcra Direktörü Dr Derek Yach  ICITT’nin  açılış toplantısında Dünya Sağlık Örgütü 'nün tütün kaçakçılığının ulusal ve uluslararası tütün kontrol programı üzerindeki zararlı kamusal sağlık etkileri ile son derece alakalı olduğunu söylemiştir. Tütün kaçakçılığı ulusal fiyatlama politikalarını temelini çürütmekte, devletin sigara tüketimi ile mücadelesindeki kazanımlarım zayıflatmakta, tütün şirketlerinin batmasına yol açmakta, tütün kontrolü için uluslararası işbirliğini zayıflatmakta ve tüm bunların üzerinde kanuni kısıtlamaları ve sağlıkla ilgili uyarıları da içeren sağlık düzenlemelerinin temelini zayıflatmaktadır.
- Yasal olmayan tütün ticareti tüm dünya için aynı zamanda da pratikte daha güçlü ölçüleri kullanarak mücadele eden kamu sağlığı kuruluşlarıyla önemli bir rol üstlenmiş olan devletler için de önemli bir problemdir.
- Dünya Bankası tarafından Küresel tüketimin 6%-8.5% arasındaki kaçak tütün olduğu belirtilmektedir. Tüm sigara üretiminin yaklaşık beşte biri ihraç edilmektedir. Bunun yaklaşık üçte biri (30%) - yı1da yaklaşık olarak 355 milyar sigara- kaçak piyasaya girme yolunu bulmaktadır. 
-  Yükselen ölüm ve hastalık oranları Dünya Sağlık Örgütüne  üye 191 ülke Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi Toplantıları için müzakerelerin başlatılmasına neden olmuştur. Bugüne kadar  Ekim 2002' den itibaren dört toplantı  yapılmıştır.  Organizasyon anayasasındaki antlaşma maddeleri ilk defa kamu sağlığı konusuna  Parmak basmıştır. Tütün Kontrolü Çerçevesi Sözleşmesi  (FCTC) tarafından kabul edilen başlıklar tütün reklamları ve sponsorluğu, halka açık sigara içilebilen yerler,  tütün  vergilendirilmesi, tütün ürünlerinin markalandırılması, eğitim, araştırma ve tütün ürünlerinin yasal olmayan ticaretidir.
 Yasal olmayan tütün ticareti konusunda düzenlenen New York Uluslararası Konferansı yasal olmayan tütün ticaretiyle ilgili etkili ölçümler ve en iyi uygulamalar yaklaşımlar ve öneriler üretmektedir. Bu yaklaşımlar İsviçre Cenevre'deki Ekim 2002'de düzenlenecek olan FCTC gelecek müzakere oturumunda bilgi verici nitelikte olacaktır.
Daha fazla bilgi için;
Ms.Rashma Prakash, Tel. 00 41 79 4755551
www.atf.treas.gov/tobacco/icitt
www.who.int/gb/fctc
www.who.int/tobacco