Sigaranın kanser riskini arttırdığına...

Sigaranın kanser riskini arttırdığına dair yeni kanıtlar bulunduThe Lancet Oncology, 00.11.2009,

Sigaranın kanser riskini arttırdığına dair yeni kanıtlar bulundu
 
Yeni araştırmalardan elde edilen kanıtlar tütüne bağlı kanserlerin uzun listesine yeni eklemeler yapmaya devam ediyor. 
 
Uluslararası Kanser Araştırmaları Kurumu (IARC), tütün ürünü içmenin ve tütün dumanından pasif etkilenimin kanser hastalıkları riskini arttırdığına dair yeni kanıtlar yayınladı. IARC, Dünya Sağlık Örgütü’nün bir organı ve insan kanserlerinin nedenleri ve kanser oluşum mekanizmaları hakkında araştırmalar yürütüyor, kanserle mücadele için bilimsel stratejiler geliştiriyor. Yayınlar, toplantılar ve eğitim programları sayesinde bu çalışmaların sonuçlarını tüm dünyaya duyuruyor.
 
2009 yılı Ekim ayında 10 ülkeden 30 bilim insanından oluşan bir Çalışma Grubu tütünün karsinojenliğini yeniden değerlendirmek ve tütüne bağlı olarak artan kanser riski tablosuna yeni kanser türlerini eklemek üzere merkezi Fransa’nın Lyon kentinde bulunan IARC’ta bir araya geldi.
 
Dünya genelinde kanserin yegâne en büyük nedeni tütün içimiyken, mevcut durumda bir milyardan fazla sayıda kişi sigara içerek kansere yakalanma risklerini arttırıyor. Çalışma Grubu, tütün ürünü içmenin başta akciğer kanseri olmak üzere çok sayıda kanser türüne neden olduğuna dair daha önce saptanan yeterli kanıtın yanı sıra, artık kolon ve yumurtalık kanserine de neden olduğuna dair yeterli kanıt bulunduğunu açıkladı. Ayrıca, tütün ürünü içme ve meme kanseri üzerine 150 kadar epidemiyolojik araştırma incelendi. 2002’den beri yayınlanan çok kapsamlı yaş grubu araştırmaları sigara ve meme kanseri arasında tutarlı pozitif bir ilişki olduğunu gösteriyor. Tütün dumanındaki birçok kimyasal madde hayvanlarda meme bezi tümörüne neden oluyor ve bu karsinojenler kadınlarda meme adipoz dokusunda birikiyor. Bu nedenle Çalışma Grubu, tütün ürünü içmenin meme kanserine neden olduğuna dair sınırlı kanıt bulunduğu sonucuna vardı.
 
Ayrıca ebeveynlerin tütün ürünü içmeleri ile çocukluk kanserleri arasında nedensel ilişki saptandı. Dört yeni araştırma, sigara içen ebeveynlerin (gebelik öncesi ve sırası dönemler dahil, baba, anne veya her ikisi birden) çocuklarının nadir bir embriyonik kanser türü olan hepatoblastoma geliştirme riskinin daha yüksek olduğunu gösteriyor. Bu kapsamda İngiltere’de yapılan araştırmada, riskin babanın sigara içmesi durumunda 1,86 kat, annenin sigara içmesi durumunda 2,02 kat, her iki ebeveynin de sigara içmesi durumunda 4,74 kat arttığı kanıtlanmış. Çocuk lösemisinde ise, bir meta analiz araştırmasında babanın gebelik öncesinde sigara içiyor olması ile lösemi riski arasında pozitif bir ilişki olduğu raporlanmış.
 
Tütün dumanından pasif etkilenimin akciğer kanserine neden olduğu biliniyor. Ayrıca, artık pasif tütün dumanı ile gırtlak ve yutak kanserleri arasında ilişki bulunduğuna dair sınırlı kanıtlar olduğu da saptandı. Pasif tütün dumanında ana akım tütün dumanında bulunan bileşenlerin çoğu bulunduğu için, bu dumandan etkilenimin de gelecekte diğer kanser türleri ile ilişkilendirilmesi mümkün.
 
 
 
 
 
Yenilenmiş IARC tablosu (2009):
Tütüne bağlı artan kanser riski
 
 
Yeterli kanıt bulunan kanser türleri 1)
Sınırlı kanıt bulunan kanser türleri 2)
Tütün ürünü içmek
·        Ağız boşluğu kanseri
·        Orofarinks, nasofarinks ve hipofarinks (yutak) kanserleri
·        Yemek borusu kanseri (adenokarsinoma ve yassı epitel hücreli karsinoma)
·        Mide kanseri
·        Kolorektum kanseri*
·        Karaciğer kanseri
·        Pankreas kanseri
·        Burun boşluğu ve paranazal sinüs kanseri
·        Gırtlak kanseri
·        Akciğer kanseri
·        Rahim ağzı kanseri
·        Yumurtalık kanseri*
·        Mesane kanseri
·        Böbrek kanseri
·        İdrar yolu kanseri
·        Kemik iliği kanseri (myeloid lösemi)
·        Kadınlarda meme kanseri*
Pasif tütün dumanı
·        Akciğer Kanseri
·        Gırtlak kanseri*
·        Yutak kanseri*
Ebeveynin tütün ürünü içmesi 3) (çocukta kanser)
·        Hepatoblastoma*
·        Çocuk lösemisi (özellikle akut lemfositik lösemi)
 
* IARC tarafından 2009 sonunda tabloya yeni eklenen kanser türleri.
1) Yeterli kanıt: Nedensel ilişki olduğu gösterilmiştir.
2) Sınırlı kanıt: Pozitif bir ilişki olduğu gözlemlenmiştir.
3) Ebeveynin tütün ürünü içmesi: Gebelik öncesi ve sırası dönemler ile çocuklukta pasif tütün dumanına maruziyeti içermektedir.
 
Kaynak:
The Lancet Oncology, Volume 10, Issue 11, Pages 1033 - 1034, November 2009
A review of human carcinogens—Part E: tobacco, areca nut, alcohol, coal smoke, and salted fish
Béatrice Secretan aKurt Straif aRobert Baan aYann Grosse aFatiha El Ghissassi aVéronique Bouvard aLamia Benbrahim-Tallaa aNeela Guha aCrystal Freeman aLaurent Galichet aVincent Cogliano a, on behalf of the WHO International Agency for Research on Cancer Monograph Working Group
 
Not: Efza EVRENGİL tarafından derlenmiştir.