Tütün Kontrolünde Akredite Laboratuar...

Tütün Kontrolünde Akredite Laboratuar Testlerinin Gerekliliği: Türkiye’de satılan 6 sigara markası üzerine bir çalışmaTTD 11. Yıllık Kongresi, 23-27.04.2008,

BAŞLIK: Tütün Kontrolünde Akredite Laboratuar Testlerinin Gerekliliği: Türkiye’de satılan 6 sigara markası üzerine bir çalışma

YAZARLAR:

Ann MCNEİLL1, Aslı ÇARKOĞLU2, Erdem PULCU2

1
Nottingham Üniversitesi Epidemioloji ve Toplum Sağlığı Bölümü.
2Doğuş Üniversitesi Psikoloji Bölümü

ÖZET:

Türkiye dünyanın 5. önde gelen tütün üreticisi ülkesidir. Yerel tütün üretimi paket fiyatlarının Avrupadakilere oranla düşmesine neden olmaktadır. Sigaranın ucuza satılıyor olması yüksek sigara kullanım oranlarına neden olmaktadır ve ortalama olarak nüfusun %50'si sigara kullanmaktadır. Uluslararası şirketlerin de yatırımlarıyla pazardaki sigara çeşitliliği son yıllarda artmıştır. Buna rağmen sigaralar halen bağımsız ve akredite bir sigara test laboratuarında test edilememektedir.

Araştırma pazar payı yüksek 6 markanın ISO test parametrelerince akredite bir laboratuarda (Arista, Londra) test edilmelerini içermektedir (Nottingham Üniversitesi ve Cancer Research UK (İngiliz Kanser Arastirma Vakfi)'nın katkılarıyla). Test edilen her markadan 10 paket sigara laboratuara yollanmış ve bunların içerisinden rastgele seçilen 5 tane sigara makina testine tabi tutulmuştur. Sigaralar ISO'nun yanı sıra 2 farklı protokolle de test edilmişlerdir (CINT (Kanada Yogunlaştırılmış) ve Human Mimic (İnsan Taklidi)). İnsan taklidi içme parametreleri test edilen 6 markadan birini düzenli olarak kullanan 110 kişilik randomize olmayan bir örneklemden toplanmıştır. Sigara içim topografisi (nefes sayısı, nefes hacmi, nefes hızı, nefes zaman aralığı) CreSS adi verilen ve içilen her sigaraya ait topografi verilerini kaydeden taşınabilir topografi aletiyle aracılığıyla 24 saatlik bir periyodda toplanmıştır.

ISO seviyesinde bulunan farklılıklar ülkemizde ISO testi yapmaya elverişli uluslararası akreditasyona sahip bir laboratuarın oluşturulmasının gerekliliğini vurgulamaktadır. İnsan Taklidi ve ISO rejimleri arasında bulunan farklılıklar ise günümüzde kullanılan ISO rejiminin insanlardaki biokimyasal mahruz kalma seviyelerini ölçmedeki yetersizliğini öne çıkartmaktadır. Bu durum sigara üreticilerinin lehine işlemektedir.

Araştırma Türkiye'de sigara içen insanların mahruz kalma örüntülerini anlamak için bu alanda daha fazla çalışma yapılmasının gerekliliğini ortaya koymaktadır.


TITLE: Necessity of Accredited Laboratory Testing for Tobacco Control: A Study on 6 brands in Turkish market

AUTHORS:

Ann MCNEİLL1, Aslı ÇARKOĞLU2, Erdem PULCU2

1
The University of Nottingham, Department of Epidemiology and Public Health
2The University of Doğuş, Department of Psychology

ABSTRACT:

Turkey is the fifth leading producer of tobacco in the world. Domestic production lowers the price per pack of cigarette in comparison to their European counterparts. Low pricing of manufactured cigarettes causes high smoking prevalence and almost %50 percent of the population smokes. The Turkish market has a great diversity in manufactured tobacco products with the involvement of international companies manufacturing locally. However accredited testing of manufactured cigarettes has not yet been achieved. The study involves ISO testing of 6 of the most commonly used manufactured cigarettes (by three different manufacturers) in the Arista Labs, London (in collaboration with University of Nottingham and with the support of Cancer Research UK). Five random sticks of cigarettes were machine tested out of 10 submitted packs for each brand. The cigarettes were also tested under two different protocols CINT and Human mimic. Human mimic parameters were collected from a unrandomized population of 110 participants who regularly smokes one of the 6 brands under investigation. The topography data was collected over a 24 hour period by CreSS topography devices which record puffing topography for every cigarette being smoked with the machine.

The results highlight the necessity for independent smoke chemistry testing to monitor cigarettes that make it to the Turkish market. Differences between ISO and Human Mimic protocol underline the ineffectiveness of the current ISO protocol in predicting human level of exposures, in the favor of manufacturers.

The study emphasizes the need for further research in the field to understand better smoke exposure among Turkish smokers.