Sigara, Hekimler ve Medya

Sigara, Hekimler ve MedyaBizim Gazete, 05.06.2008,

http://www.tgc.org.tr/bizimgazete.asp
Bizim Gazete, 05.06.2008, Mustafa SÜTLAŞ, musutlas@gmail.com

“Sigara yasağı”nı hekimler ve medya da desteklemeli...
BOZUK saat “günde iki kere” doğru zamanı gösterir.  Sağlık alanında insanımızın sağlığı için, birçok “olumsuzluğu” gerçekleştiren Sağlık Bakanlığı önemli bir “doğru”yu başlattı: “Sigara yasağı”.
Ummadığımız ve aslında “günü birlik çıkar”larına ters bir karar bu. Dünya Sağlık Örgütü bu nedenle Sağlık Bakanı’na bir de “ödül” verdi.
Kim olursa olsun “doğruları yapan”ları savunmak ve desteklemek hepimizin görevi.
Bu kararda rolü, payı, etkisi, katkısı olanlarla, uygulayıcılarına teşekkür ediyor ve kutluyorum.
***
Sağlıkçılar ve gazeteciler birçok ülkede olduğu gibi bizde de “en çok sigara içen” kesimler arasında başta geliyor. Dahası iki kesim de sigaranın yol açtığı zararları “en iyi bilenler” arasında yer alıyor.
Onlar bu konuda “iki kez taraf”lar.
Hem de kendileriyle çelişme pahasına “taraf”larını yasaklamadan yana koymak zorundalar.
“Yasakları savunmak” güzel değil. İnsana iyi de gelmiyor. Üstelik “en özgür” olması gereken iki alanın insanlarından bunu istemek gerçekten de çok zor.
Ama bu kez onlar da bu yasağı “toplum” adına ve “doğru” için desteklemek, dahası kendi aralarında da uygulamak ve çalışmaları sırasında da “yasağın güzel ve olumlu yanlarından söz ederek” savunmak durumundalar.
***
Türk Tabipleri Birliği (TTB) yıllardır “sigara karşıtı mücadeleye” destek verdi. Bu yönde yayınlar, toplantılar, eğitimler yaptı ve yapıyor. Ama ne yazık ki hekimler en çok sigara içen kesimler arasındaki yerlerini koruyor.
TTB çatısı altında yer alan Ankara Tabip Odası yöneticileri bir karar alarak odalarını “sigarasız oda” yapmaya karar verdiler. 31 Mayıs “Dünya Sigarasız Günü”nde yaptıkları bir basın açıklamasıyla bunu üyelerine ve topluma duyurdular, hekimlere ve sağlıkçılara “yapmaları gerekenleri” söylediler. (*)
Düşünce ve talepleri çok doğru ve yerine getirilmeli. Ama bunlar yetmez. “Sigarasız yaşam” her ne kadar bir bireysel davranış olsa da, “örgüt olmanın” sağladığı koşul ve olanaklardan yararlanarak, örgüt olarak bazı çabalarda da bulunulması gereklidir.
Örneğin yaygın bir bırakma kampanyası başlatıp, katılan hekimleri ve hiçbir çalışanının sigara içmediği sağlık kurumlarını kamuoyuna duyurabilirler; dahası içen hekimleri de izleyerek onların da sigarayı bırakmaları için yardımcı olabilirler, özendirici, cesaretlendirici tutum ve davranışlarda bulunabilirler, onları destekleyebilirler.
Benzer davranışı medya da göstermelidir. Hem medya çalışanlarına yönelik bir bırakma kampanyası başlatılabilir, hem de medyanın olanaklarından yararlanılarak, sigarayı bırakmaya ve içmemeye dair güzel örnekler, olumlu yaklaşımlar, destekler, özendirici ve yüreklendirici yayınlar yapılabilir. Bunların topluma daha çok ve sık ulaşmaları sağlanabilir.
Örneğin basılı medyanın her sayfasında yer alan bu konudaki bir küçük haber, ya da sesli ve görüntülü medyanın her bir saatlik yayını içindeki “bir iki dakika” süren küçük bir yayın çok büyük işlev görebilir.
***
Dünyada en çok sigara içilen 10 ülke arasında Çin, Hindistan, Endonezya, Rusya, ABD, Japonya, Brezilya, Bengaldeş, Almanya’yla birlikte ülkemiz de var.
Toplumumuzu sağlığından eden bu zararlı alışkanlığın bırakılması için “hekim ve gazetecilerin” rolleri çok önemlidir ve şimdi yaptıklarından daha fazlasını yapabilirler.
Hepimizin sağlığı için!
(*) http://www.ato.org.tr/index.php?option=com_content&task=view&id=120&Itemid=9