Bu sefer tamam

Bu sefer tamamYeni Şafak, 05.01.2008,

http://www.yenisafak.com.tr/yazarlar/?i=8669&y=ResulTosun

 

22. dönemde meclise girdiğim günden itibaren sigarayla mücadelede aktif bir rol almış, hazırlanan teklife de bütün gücümle destek olmuştum. Fakat 22. dönemde başbakanın talimatına rağmen teklif meclis genel kuruluna bir türlü indirilmemiş ve kadük kalmıştı.

Konunun ısrarlı takipçisi Cevdet Erdöl bey kadük kalan bu kanun teklifini meclis içtüzüğünün 77. maddesi gereği 7 Ekim 2007 tarihinde tekrar meclise vererek gereğini yapmıştı.

17 Ekim 2007 tarihli Sigara lobisi çok mu güçlü başlıklı yazımda 22 dönemde kadük kalan ve 7 Ekim'de meclis başkanlığına tekrar verilen sigara kanununun yeniden gündeme alınmasını önermiştim.

Benim yazımdan bir ay sonra 14 Kasım 2007 tarihinde kanun teklifinin meclis genel kuruluna sevk edildiğini memnuniyetle öğrendim. Benim yazımın etkisi oldu mu olmadı mı onu bilmiyorum. Orası çok ta önemli değil. Önemli olan sadece içeni değil çevredeki içmeyenleri de aşırı rahatsız eden sigara illetine karşı meclisin gereken duyarlılığı göstermiş olmasıdır.

Bu itibarla 03 Ocak 2008 tarihi çok önemlidir. 20 Nisan 2005 tarihinde başlayan yasal çalışma 03 Ocak 2007 Perşembe günü TBMM'de kabul edilerek yasalaşmış ve maksat hasıl olmuştur.

Bu yasanın amacı 7/11/1996 tarihinde yasalaşan ve bir türlü uygulanamayan 4207 sayılı Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanunun uygulamasını sağlamak ve eksikliklerini tamamlamaktan ibarettir.

Bilindiği gibi 4207 sayılı kanun çıkmış ancak hastane, otobüsler ve uçaklar dışında hiçbir yerde uygulanamıyordu. Kanunda boşluk vardı. Hatta kanunu çıkartan TBMM bile uygulayamıyordu.

Ben meclise girdiğimde AK Parti ve CHP Milletvekillerinden 154 imza toplamış ve başkandan bu yasağın mecliste uygulanmasını talep etmiştim. Yasadaki boşluk sebebiyle bir türlü uygulanamadı.

İşte uygulanamayan bu yasa 03 Ocak 2008 tarihinde Tütün ve Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanun ile uygulanabilir şekle sokuldu.

Maalesef bu yasal çalışma sürecinde sigara lobileri yine boş durmamış yasayı engellemek engelleyemeyince de kapsamını daraltmak için büyük çabalar sarf etmiş AK Parti grubunu yine ikna etmiş ama bu kez sert bir kayaya çarptıkları için amaçlarına ulaşamamışlardır.

Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın Ben 'Sigara lobileri devreye girdi, yasayı geri çektiler' dedirtmem. Devam edeceğiz resti üzerine çalışma devam etmiş ve 03 Ocak Perşembe günü teklif yasalaşmıştır.

Hükümetin daha doğrusu başbakanın destek vermediği bir teklifin yasalaşması mümkün değildir. dolaysıyla bu teklin yasalaşmasında teşekkür edilecek ilk isim başbakandır. O yüzden öncelikle başbakana bu hassasiyeti için ben teşekkürü bir borç biliyor ve içtenlikle teşekkür ediyorum.

4 ay sonra yürürlüğe girecek olan teklifin yasalaşması için dişini tırnağına takarak hummalı bir çalışma yapan Cevdet Erdöl beye, engellemelere karşı gereken sağduyulu tavrı sergileyen Sağlık Bakanı Recep Akdağ beye, engin hukuki bilgi ve birikimiyle destek olan Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet İyimaya beye, partilerin grup başkanlarına ve başkan vekillerine, teklifin yasalaşmasına katkıda bulunan -hangi partiye mensup olurlarsa olsunlar- 23. Dönem Milletvekillerine ve emeği geçen herkese sigara içmeyenler olarak hepimizin teşekkür etmesi gerekir.

Çünkü bu kanun sigara içenleri cezalandırma değil, içmeyenleri sigaranın zararlarından koruma kanunudur.

Hayırlı olsun. 

Yeni Şafak, 05.01.2008, Resul TOSUN, rtosun@yenisafak.com.tr

20 Nisan 2005 tarihinde Trabzon Milletvekili Cevdet Erdöl beyin Sağlık Komisyonu başkanı olarak önderlik ettiği Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi nin üçüncü imzası bana aittir.