Sigara yasağı içenler için de yararlı

Sigara yasağı içenler için de yararlıMilliyet, 03.01.2008,

http://www.milliyet.com.tr/2008/01/03/yazar/bila.html
Milliyet, 03.01.2008, Fikret BİLA, fbila@milliyet.com.tr

TBMM yeni yıla sigara yasağı tartışmalarıyla girdi. Sigara içilmeyecek alanları genişleten yasa, iktidar, muhalefet ayrımı yapmadan milletvekillerinin büyük çoğunluğu tarafından desteklendi.
Her yasakta olduğu gibi, sigara yasağının yaygınlaştırılmasına karşı da bir direnç söz konusu elbette. Ancak, yasa çalışmalarında bu yönde güçlü bir direnç gözlendiğini söylemek mümkün değil. Milletvekillerinin soruları çoğunlukla yasağın işyeri sahipleri açısından ekonomik bir kayıp yaratıp yaratmayacağı yönündeydi. Bir başka soru grubu da özelleştirme çerçevesinde bazı sigara markalarının hukuka aykırı şekilde özel firmalara tahsis edilip edilmediği yolundaydı.

Dünyadaki örnekler
Türkiye sigara tüketiminin yüksek olduğu ülkelerden biri. Avrupa ve ABD'de de sigaraya karşı başlatılan kampanyalar, yasaklamalarla desteklendi. Sigara içilebilecek alanların giderek daraltılması bu ülkelerde sigara kullanımını dikkat çekecek derecede düşürdü. ABD'de de bu yasaklardan sonra sigara tüketiminde yüzde 10 düzeyinde azalma olduğu açıklandı. Avrupa ülkelerinde uygulanan yasakların da sigara tüketimini azalttığı, yasağa karşı oluşan direncin giderek azaldığı kaydedildi.

İnsan hakkı
Sigara yasağının genişletilmesine karşı, tiryakilerin insan hakkı diyerek yaptıkları savunma yerli yerine oturmuyor. Sigaranın insan sağlığına verdiği zarar ortada. İnsanları bu kötü alışkanlıktan kurtarmak, daha sağlıklı, daha kaliteli bir yaşam sürmelerini sağlamak için yasal düzenlemeler yapmanın insan hakkı ihlali olduğunu öne sürmek, sürülse bile savunmak güçtür.
Amaç insan sağlığını korumak olduğuna göre, sigara içilmesini önleyecek girişimleri desteklemek gerekir.

İçenlerin yararı
Sigara tiryakilerinin yasaklara karşı direnç göstermeleri doğru bir tutum değildir. Sigara yasağının genişletilmesi aslında içenler açısından da faydalıdır. Eğer sigara tiryakileri de bu yasaklara uyarsa, en azından daha az sigara içmiş olurlar. Bir yandan sigaraya karşı irade göstermenin rahatlığını ve giderek sigarayı bırakabileceklerine olan inançlarının artması olumlu etkiler yaratacaktır.
Yasakların genişlemesi sigara içenleri, sigara içmek için birçok zahmete katlanmak yerine, bu kötü alışkanlığı bırakmaya özendirecektir. Bunu başaranlar takdir göreceklerdir.
Bu nedenle milletvekilleri dahil sigara içenlerin sigara yasağına verecekleri destek, içmeyenlerin desteğinden daha önemli ve daha etkili olacaktır.

Çocuklar için
Sigara yasağının desteklenmesi her şeyden önce çocukların sağlığı ve geleceği açısından büyük önem taşıyor. Kimse çocuğunun sigaraya alışmasını istemez. Kendisi tiryaki olsa bile çocuğunun sigaradan uzak durmasını ister. Bu açıdan da sigara içenlerin de yasağa destek olmaları gerekir. Sadece TBMM'de milletvekili desteği yetmez, günlük yaşamda da toplumda rol sahibi kişilerin örnek davranışlarla, uygulamayı desteklemeleri gerekir.
Bu alışkanlıktan kurtulmanın zor olduğunu, yasak uygulamasına gündelik yaşamda direnç olacağı, yasağın çeşitli şekillerde delinmesine çalışılacağı biliniyor.
Ama tüm zorluklarına karşın, sigarayla mücadelede ısrar etmek, yasakların uygulamada da yürütülmesini desteklemek önce sigara içenlere düşen bir görev olmalı...