Sigara yasağında istisna olmaz, Hürriyet

Sigara yasağında istisna olmazHürriyet, 10.11.2007,

http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/goster/haber.aspx?id=7663131&yazarid=148

Hürriyet, 10.11.2007, Mehmet Y. YILMAZ

HALKA açık kapalı alanlarda, hastane ve cami bahçelerinde sigara içilmesini yasaklayan kanun teklifi TBMM'de görüşülüyor.
Dün bu köşede sigara içme yasağının ciddiyetle uygulanamayacağından endişe ettiğimi yazmıştım.
Nitekim TBMM Adalet Komisyonu Başkan Vekili Hakkı Köylü, Yasanın uygulanabilir olması önemli. Çok katı tutarak amacına ulaşamayız diyor.
Köylü, hastane ve ibadethanelerin bahçelerindeki insanlara sigara içme denemeyeceğini söylüyor. Köy kahvehanelerinin yasak kapsamından çıkarılması için havalandırma tertibatı şartı konulacağını belirtiyor.
Kapalı alanlarda sigara içme yasağını biz icat etmedik.
Daha önce birçok ülke bu yasağı katı bir şekilde uyguladı ve başarılı oldu.
Türkler gibi sigara içme alışkanlığı olan İrlanda, İskoçya, İngiltere, İtalya gibi ülkelerde başarılı olan katı uygulama neden burada da başarılı olmasın?
Unutmamak gerekiyor ki bu tür yasaklarda yaratılacak gevşemeler ve istisnalar, giderek yasağın hiç uygulanamaması sonucunu doğurur.
Türk halkının da sağlıklı ortamlarda yaşayabilmesi, çalışabilmesi için yasağın katı şekilde uygulanması gerekiyor.
TBMM'nin de bu gerçeği unutmadan hareket etmesi ve Türk halkının yaşam biçimine uymaz gibi içi boş değerlendirmelere kulağını tıkaması şart.
Titizlikle uygulandığında, Türklerin de dünyanın diğer medeni ülkelerinde olduğu gibi yasağa uyacağından kimsenin kuşkusunun olmaması lazım!