Doktorlar sigarayı bırakıyorlar!

Doktorlar arasında sigara kullanma sıklığı giderek azalmaktadır. Tütün kontrolü çalışmalarından sağlık personeli arasında ilk etkilenen grupların başında uzman hekimler gelmektedir. 

 Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Uzmanları Derneği ve ABD Hastalık Kontrol Merkezi işbirliği ile 2007 yılında yapılan Sağlık Çalışanları arasında uzmanlar arasında sigara kullanmanın %42,5’lik bir düşme göstermiştir. Araştırmaya göre 2007 yılında her beş uzmandan biri sigara kullanmakta iken 2011 yılında %12,7’ye düşmüştür. Pratisyen hekimler arasında düşme yüzdesinin (%22,6) daha düşük olduğu dikkati  çekmektedir. Sigara kullanma yüzdesidiş hekimi/eczacı/psikologlar için %20,7 ve %39,1 arasında değişmektedir.

SSUK Dönem Başkanı Prof. Dr. Tezer Kutluk “Hekimlerimiz hem kendi sağlıklarını korumak hem de hastalarına örnek olmak için sigara kullanmayı bırakmalarının taktirle karşılamaktayız. Ancak halen her 10 uzman hekimden biri ve her beş pratisyen hekimden biri halen  sigara içmektedir. Tüm hekimlerimizi sigarayı bırakmasını arzu etmekteyiz”.

Hemşireler ve ebeler arasında sigara kullanımı %19,1-21,9 arasında değişmekte olup, son beş yıl içinde her üç sigara kullanandan biri sigarayı bırakmıştır. Sağlık teknisyenleri arasında da benzer bir dağılım söz konusudur. Her dört sağlık teknisyeninden biri halen sigara kullanmaktadır.

Prof. Kutluk, “Sağlık personelinin mutlaka sigarayı bırakmasını talep etmekteyiz. Kendi sağlığınızı korumak ve topluma örnek olmak amacıyla sağlıklı yaşam davranışlarını benimsemesi gereken profesyonel meslek grupları arasında sağlık personelinin önemi çok büyüktür. Sağlık personeli arasında sigara bırakma çalışmalarının daha da arttırması gerekmektedir. “ olarak sözlerini bitirmiştir.