Küresel Yetişkin Tütün Araştırması 2012

KÜRESEL YETİŞKİN TÜTÜN ARAŞTIRMASI 2012

SONUÇLARI ÇOK OLUMLU

 

      

Ülkemizde 1996 yılından beri yürütülen tütün kontrolü programlarının temel amacı insan sağlığı için son derece zararlı olan tütün kullanımını azaltmaktır. İlk tütün kontrol adımı 1996 yılında çıkarılan 4207 sayılı yasa olup tanımlanan bazı kapalı alanlarda tütün kullanımını yasaklanmış iken büyük adım 2008 yılındadır. Ülkemizde tütün kontrolü sırasında yapılan müdahaleler genel olarak tütün ürünlerini satın almayı güçleştirmek, kapalı alanlarda kullanımını sınırlandırarak diğer kişilerin etkilenimlerini azaltmak ve bırakmak isteyenlere yardımcı olmak şeklinde yapılandırılmıştır.

 

Tütün kontrolünün başarısında en önemli gösterge toplumda tütün kullanım sıklığıdır. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2012 yılında yürütülen ve sonuçları 31 Ağustos günü açıklanan Küresel Yetişkin Tütün Araştırmasının (2012) sonuçlarına göre ülkemizde erişkinler arasında tütün kullanımı azalmaktadır. Türkiye’de 2008 yılında her 100 kişiden 31’i tütün kullanmakta iken 2012 yılında bu oram 27’ye düşmüştür. Erkeklerde azalma yüzdesi %6,5 (%47,9’dan %41,4’e) ve kadınlarda %2,1 (%15,2’den %13,1’e) olarak bulunmuştur.  Erişkinlerde 15 yaşın üzerinde 12 ay içinde tütün kullanmayı bırakmayı isteme 2008 yılında %27,8 iken 2012 yılında %35,4’e çıkmıştır.

 

Tütün kontrolünde uluslararası pek çok ödüle layık görülen ülkemizde halk sağlığı alanında olumlu sonuçların görülmeye başlaması çok sevindiricidir. Tütün kullanımının azalması gelecekte kanser başta olmak üzere tütünün neden olduğu hastalıkların azalacağının göstergesidir.

 

Tütün kullanımının azalmasından en büyük faydayı bugünkü çocuk yaş grubumuz sağlayacaktır. Çocukların ailelerinde tütün kullanımın azalması hem sağlıklarının daha az etkilenmesine hem de tütün kullanmaya özenmemelerine neden olacaktır. 

 

Tütünsüz bir Türkiye hedefi için devletimizin, sivil toplum kuruluşlarımızın ve toplumumuzun hep birlikte davranacağına inanmaktayız.

 

Sigara ve Sağlık Ulusal Komitesi

 

KÜRESEL YETİŞKİN TÜTÜN ARAŞTIRMASI, 2012
http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=13142

SAĞLIK ÇALIŞANLARI ARASINDA SİGARA İÇME SIKLIĞI
http://hasuder.org.tr/anasayfa/index.php/gruplar/tutun