Tütün Ürünlerinde Vergi İndirimi 200.000 Kişinin Hayatına Mal Olur

Tütün ürünlerinde vergi indirimi 200.000 kişinin hayatına mal olur

 

21/10/2011 TARİHLİ VE 2011/2343 SAYILI Bakanlar kurulu kararnamesi ile  tütün ürünlerinde vergi oranı 31/12/2012 tarihine kadar % 65 olarak uygulanacaktır. İki hafta önce araba, alkollü içkiler ve tütün ürünlerinde ÖTV artışına gidilmiş ve her türlü tütün ürünü eşit oranda vergilendirilmiş ve bu oran % 69 olarak belirlenmiştir.

Sigara ve Sağlık Ulusal Komitesince yapılan hesaplara göre vergi oranının % 69 olması,  600.000 sigara kullancısının sigarayı bırakmasına, 300.000 kişinin hayatının kurtulmasına neden olacağı saptanmıştı. Türkiye’nin sağlıkta yaptığı bu önderlik Dünya Sağlık Örgütü ve uluslarası bir çok sivil toplum örgütünün takdirini kazanmış ve tebrik mesajları yağmıştır.

Ancak daha üzerinden iki hafta geçmeden vergi oranları yine başka bir Bakanlar Kurulu kararnamesi ile değiştirilmiştir.  Bu değişiklik daha önce hayatını kurtaracağımız 200.000 kişiden feragat etmek anlamını taşımaktadır.

Yıllarımızı tütün ürünlerinden yaşamları kurtarmaya adamış bizler, bugüne kadar devletimizin tütün kontrolü çalışmalarında gönüllü neferler olarak çalıştık. Tütün Kontrolu ana ilkeleri bize tütün vergilerinin yüksek olmasını öğrettiği için aşağıdaki sorulara cevap aramaktayız. Sayın devlet büyüklerimizin bu konuda yardımını istirham etmekteyiz:

·         Sigara vergi artışı hükümete gelir temin etmesine, ve vatandaşın sigarayı bırakmasına rağmen neden yararlı bir araç olarak kullanılmaktan vazgeçilmiştir ?

·         Sigara kaçakçılığının sigara fiyat ve vergileri ile ilişkisi olmadığı bilimsel çalışmalar ve Dünya Bankası verileri ile ispat edilmişken, sadece sigara endüstrisi tarafından öne sürülen bu iddia dikkate alınmış mıdır ?

·         2012 enflasyon oranları belli bir oranda tutulması hedeflenirken neden öldürücü bir maddenin vergileri yerine alkol ve araba vergileri aşağıya çekilmemiştir.

·         Tütün vergilerinin eşitlenmesi ve arttırılmasını takiben Bakanlar Kurulu kararı ile daha onceki yıllarda da geri adım atılmasını sağlayan etkenler nelerdir ?

 Sigara ve Sağlık Ulusal Komitesi değerli Bakanlar Kurulumuzdan; vatandaşımızın sigarayı bırakması için ve hazinemize gelir temin etmek için bulunmaz bir fırsat olan tütün vergilerinin yüksetilmesini saygılarımızla arz ederiz.