4207 Sayılı Kanun Uyarınca Asılması Gereken Yasal Uyarı Yazıları...

Yasal ve Sağlık Uyarıları Örnekleri

Bu Kararda usul ve esasları belirlenen yasal uyarı yazıları ve sağlık uyarıları örnekleri, aşağıdaki linklerden temin edilerek bastırılabilir.

Tütün ürünleri tüketiminin yasaklandığı yerlerde asılması zorunlu olan yasal uyarı yazıları:

Kamu kurumlarına ait binalar ve özel hukuk kişilerine ait üretim, ticaret, sosyal, kültürel, spor, eğlence ve benzeri amaçlı, birden fazla kişinin girebileceği binaların kapalı alanları ile açık havada yapılan her türlü spor, kültür, sanat ve eğlence faaliyetlerinin yapıldığı yerlerde ve bunların seyir yerlerinde asılacak yasal uyarı yazısı (asgari ebat) 50x70
Karayolu, demiryolu, denizyolu ve havayolu toplu taşıma araçlarında asılacak yasal uyarı yazısı (asgari ebat) A5
Taksi hizmeti verilen toplu taşıma araçlarına asılacak yasal uyarı yazısı (asgari ebat) A6
Perakende tütün ürünleri satışı yapılan yerlerde asılacak yasal uyarı yazısı:
Perakende tütün ürünleri satışı yapılan yerlerde asılacak yasal uyarı yazısı A4