“En Az 90 Dakika” İhtilafı,

“En Az 90 Dakika” İhtilafıVatan, 30.05.2011,

http://haber.gazetevatan.com/Haber/380641/1/Gundem
Vatan, 30.05.2011,Tanzer GEZER, ofis@ihtilafyonetimi.com
 
Havada propaganda kokusu yoğun...

Hükümet’in en başarılı icraatı, Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolu Hakkında Kanunumuz. Seçim propagandası yaparken Başbakan acaba neden bu çok kıymetli tütünle mücadelesini ağzına almıyor? Kılıçdaroğlu’nu sanal ilan etmekten sıra bu konuya gelemiyor mu, yoksa, bağımlı seçmenlerin gazabından mı korkuyor?

Demem o ki bırakalım bu konu şimdilik dağınık kalsın ama “ayda en az 90 dakika”nın hesabını görmeden olmaz.

Nedir bu “ayda en az 90 dakika”?

Toplum genel profilimize bakacak olursak, akla gelen ilk seçeneğin futbol olduğundan eminim ama aslında “ayda en az 90 dakika” vatandaşın bir hakkı.

Bu hakkınızın varlığını biliyor musunuz? Nedir bu hak?

4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolu Hakkında Kanunumuza göre; Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT) ile ulusal, bölgesel ve yerel yayın yapan özel televizyon kuruluşları ve radyolar, ayda en az 90 dakika tütün ürünleri ve sağlığa zararlı diğer alışkanlıkların zararları konusunda uyarıcı, eğitici mahiyette yayınlar yapacaktır. Bu yayınlar, asgari 30 dakikası 17:00–22:00 saatleri arasında olmak üzere 08:00–22:00 saatleri arasında olacak ve yayınların kopyaları her ay düzenli olarak Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna teslim edilecektir.

Bu hükmün uygulandığını kim denetleyecek?

Sağlık Bakanlığı, “özellikle Sağlık Bakanlığını ilgilendiren hususlarının sahada aynı şekilde uygulanmasını temin etmek ve illerde tütün ve tütün ürünleriyle mücadelenin organizasyonel yapısını sağlamak amacıyla” hazırladığı 4207 sayılı Kanunun Uygulama Rehberinde, bu konuda denetçi olduğunu ilan etmiş.

Denetliyor mu? Bilmiyorum...

Bildiğim, son bir aydır konuyla ilgili spot filmlere artık televizyonda rastlamadığımız. Hatırlayın, tütün kurbanı gırtlak kanseri amcanın pişmanlık ve öğreti dolu spotu, dumansız hava sahası spot filmleri...

Bildiğim, son bir aydır Sağlık Bakanlığı’nın özellikle Aile Hekimliği hizmetini metheden reklam filmlerine çok sık rastladığım.

Bilmek istediğim, özellikle son bir ayda tütün ürünleri ve sağlığa zararlı diğer alışkanlıkların zararları konusunda uyarıcı, eğitici mahiyette yayınların her kanalda ayrı ayrı en az 90’ar dakika yapılıp yapılmadığı.

Bilmek istediğim, özellikle son bir ayda Sağlık Bakanlığı’nın reklam filmlerinin yayını için kanallara ne kadar ücret ödediği, borçlandığı.

Ve diğer bilmek istediklerim;

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), uyarıcı spot filmlerin yayınını takip etti mi?

Kanundan kaynaklı yükümlülüklerini yerine getirmeyen hangi yayın kuruluşları için ne kadar para cezası uyguladı?

Buna uygun davranmayan yayın kuruluşlarına (RTÜK) tarafından 2009 mali yılı için verilecek idari para cezası ulusal yayın yapan televizyon kuruluşları için 56.000 TL’den 280.000 TL’ ye kadar diye ilan edilmiş Sağlık Bakanlığı tarafından da merakım ondandır.

Yükümlülüğünü yerine getirmeyen yayın kuruluşuna para cezası uygulanmadıysa, bunun haklı sebebi nedir?

Haklı bir sebebi yoksa, işini gereği gibi yapmadığı için RTÜK’e ne ceza verilir?

Sağlık Bakanlığı üstlendiği denetim görevini yerine getirdi mi? Konuyla ilgili RTÜK’ü ve kendi iç bünyesini takip etmekte mi?

4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanunun Uygulanması Rehberinde, Sağlık Bakanlığı, “Bu Kanunla kendilerine yüklenen görevleri yerine getirmeyen memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında, ceza hukuku sorumluluğu saklı kalmak kaydıyla, tâbi oldukları mevzuatta yer alan disiplin hükümleri uygulanır. (Bkz. 4207 sayılı Kanun, madde: 5, fıkrası:15)” yazmış mı yazmamış mı?

Türk Ceza Kanunumuz 257. Madde, 1. Fıkra, “Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında, görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir kazanç sağlayan kamu görevlisi bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” der mi demez mi?

Daha net sormak gerekirse, Sağlık Bakanlığı, Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanunumuzdan kaynaklı “ayda en az 90 dakika” hakkımızın ne kadarına sahip çıkıyor (!)

Bu hesabı soramaz mıyız?

Sordu gitti, her gün sigarayla kendine zarar veren bir gencin korku dolu annesi.