Sigara yasağı ertelenemez

Sigara yasağı ertelenemezGazeteyenigün, 30.05.2011,

http://www.gazeteyenigun.com.tr/koseyazilari/20639/sigara-yasagi-ertelenemez
Gazeteyenigün, 30.05.2011, İbrahim PAKER, ibrahimpaker@gazeteyenigun.com.tr
 
Sigara ve Sağlık Ulusal Komitesi, sigarayla mücadelesini tüm kararlığıyla devam ettiriyor. Kapalı ve açık hava toplantıları aralıksız sürdürülürken, bildiriler ve basın açıklamalarıyla meydan hiç boş bırakılmıyor.
 
Özellikle seçimlere az bir süre kala milletvekili adaylarından sigara yasağının yumuşamasına yönelik yapılabilecek herhangi bir açıklamadan da endişe duyuluyor. Her ne kadar yasakla ilgili yasalar artık toplumun pek çok kesimi tarafından kabul görse de birileri bu yasağı delmek adına girişimlerini sürdürüyor. Böylesi hassas bir konunun bazı işletmelerce sürekli gündeme getirilmesi ve önemli isimlerle de desteklenmesi sıkıntıların daha çok artmasına neden oluyor gibi.
 
Nitekim, kısa bir süreönce işyerlerinin karlılığının azaldığı iddiası ile basın açıklaması yapan birtakım işletme sahipleri sigara kanununu sorumlu tutunca, Komite hemen harekete geçer.
 
Sigara ve Sağlık Ulusal Komitesi'nin duyurusu aynen şöyle;
*Bireysel işletme karlılığı, Türk insanının sağlığının önüne geçemez.
*Türkiye’nin ekonomik olarak sigara nedeniyle 50 milyar dolar kaybı varken sigarayı içmeyi savunmak bütünü görmemektir.
*Bu kanun uluslararası bir sözleşme gereğidir, uygulanmaması suçtur.
*Doğru bilimsel ekonomik çalışmalar sigara yasağının işletme karlılığını artırdığını göstermektedir. Aksini iddia eden sadece sigara endüstrisidir.
*Alışveriş merkezleri umumi alanlardır, bu mekânda sigara içilen yer ayırmak bilimsel ve teknik olarak mümkün değildir. Bu öneriler sigara endüstrisinin bilinen taktiklerindendir.
* Sigara içmenin insan sağlığı üzerine etkileri açıktır. Kazançlarının devamı için hastalık ve ölüme göz yummak etik ve insani değildir.
*Emniyet kemeri bağlama zorunluluğu getirildiğinde kanunu ertelemek için çalışmak ne anlam taşırsa, insan hayatı kurtaracak bu kanuna karşı çıkmak aynı anlamı taşır.
*Yılda sigaradan 100.000 kişinin öldüğü ülkemizde 20 milyar doları sigara almak için, 30 milyar doları sigara ile ilişkili hastalıkların tedavisi için harcarken, büyük resmi unutup, bireysel işletme karlılığının takipçisi olmak ülkeye yararlı değildir.
*4207 sayılı kanunda yapılan değişiklikler ile kapalı alanlarda sigara içilmesinin yasaklanması ülkemizde gerçekleştirilmiş en önemli halk sağlığı girişimidir.
*Türkiye 2004 yılında imzaladığı Uluslararası Tütün Kontrolü Sözleşmesi gereği kapalı ortamları sigarasız yapmak zorundadır.
* Türkiye’de 45 milyon kişi sigara içmemektedir. Sigara içmeyenlerin zehirli sigara dumanına zorla maruz bırakılması bir insanlık suçudur.
*Ülkemizde çocukların % 75’i büyüklerin içtiği sigaraların zehirli dumanına maruz kalmaktadır. Pasif sigara dumanı çocuklarda orta kulak enfeksiyonu, solunum yolu enfeksiyonları ve astım nöbetleri artışına neden olmaktadır.
*Türkiye’de 4 milyon astım hastası, 3 milyon kronik obstrüktif akciğer hastası, 1,5 milyon hamile, 20 milyon çocuk vardır. Bu vatandaşlarımızın sigara dumanına maruz kalması daha ciddi sağlık sonuçları yaratır. Onların gireceği kapalı alanları sigara içilir yapmak ayrımcılıktır.
*Sigara içmek 50 ayrı hastalığa neden olurken, sigara içmeden başkasının dumanını solumak kalp krizleri ve çeşitli kanserlere neden olmaktadır. Sigaranın kapalı ortamlarda yasaklandığı ülkelerde ilk altı ayda kalp krizleri % 60 oranında azalmıştır. *Yasağı ertelemek ölümlerin durdurulmasını ertelemektir.
*Dünyada kapalı alanlarda sigara yasağının ilan edildiği hiçbir ülkede restoran, kafe ve bar işletmelerinin karlılığı azaldığı görülmemiştir. Aksine sigara içmeyenler bu işletmelere daha fazla girebildiği için karlılık ortalama %10 artmıştır.
*Sigara yasağının karlılığı azalttığına sadece sigara firması destekli çalışmalarda rastlanmıştır. Sigara endüstrisi bütün ülkelerde ikram endüstrisini bu yalanlarla kandırmaya çalışmıştır.
*Kanunun işletme ekonomilerine etkisini (vergilendirilen faturaları, istihdam sayıları, işletme sayıları, çalışanların sigorta verileri, iflas başvuruları) inceleyerek araştıran 45 uluslararası bilimsel çalışmadan hiçbirisi karlılık oranı azalması göstermemiştir.
 
Dünya örneklerinden yola çıkarak asıl haksız rekabetin alışveriş merkezleri dışındaki restoranlara uygulandığını söylemek mümkündür çünkü sigarasız işletmelerin uzun dönemde karı artar.
Defalarca bilimsel çalışmalar ile ispatlandığı üzere sigara dumanını tam ayıran bir yöntem yoktur. Nasıl yüzme havuzuna idrar yapılan köşe ayrılamazsa alışveriş merkezlerinde sigara içilen köşe de teknik olarak ayrılamaz.
 
Sonuç olarak, yetersiz bilimsel veriyle karlılığının azaldığını iddia eden işletmelerin bu olası sonucu bir halk sağlığı yasasına bağlamaları, hastalık ve ölümün devamını istemeleri kabul edilemez. Ciddi sorumluluk makamlarını ülke çıkarlarını büyük boyutta incelemeye davet eder, kanuna sonuna kadar sahip çıkacağımızı kamuoyuna beyan ederiz.